Undrar du något?

Vanliga frågor och svar

Varför behöver jag den här försäkringen?

Om du blir sjukskriven eller arbetslös minskar din inkomst, ofta får du inte behålla hela din tidigare lön. Utbetalningen från a-kassan kan till exempel variera beroende på arbetslöshetsperioden, eventuella maxbelopp och minska över tid. Det är också viktigt att veta att en högre lön innebär ett större inkomstbortfall.

Samtidigt som inkomstbortfallet vid sjukskrivning eller arbetslöshet inträffar, har du ofta kvar alla dina fasta kostnader, till exempel hyra, el, försäkringar och lån. Då kan det vara tryggt att ha extra skydd för dessa viktiga utgifter.

Du väljer själv vilket månadsbelopp och vilka kostnader du vill försäkra genom att göra en enkel uträkning av dina kostnader för att se hur mycket du behöver. Du kan försäkra dina fasta månadskostnader, upp till 10 000 kronor.

Vem kan teckna Trygghetsförsäkring?

Försäkringen kan ge ett extra skydd vid arbetslöshet och sjukskrivning. Anyfins Trygghetsförsäkring är tillgängligt för alla kunder i appen. Men det finns några kriterier du behöver uppfylla för att kunna teckna vår försäkring. Du behöver:

 • Ha fyllt 18 men inte 67 år
 • Vara folkbokförd i Sverige
 • Ha en av följande anställningsformer:

-Tillsvidareanställning om minst 17 timmar per vecka och du har haft anställningen minst 6 månader i följd hos samma arbetsgivare

-Egenföretagare sedan minst 12 månader, se definition av Egenföretagare i villkoren.

Vad täcker försäkringen?

Arbetslöshet

Ofrivillig arbetslöshet för tillsvidareanställda som jobbar mer än 17 timmar i veckan, och varit anställd hos samma arbetsgivare mer än 6 månader eller egenföretagare som har jobbat minst 12 månader innan de tecknade försäkringen.

Sjukskrivning

Om du blir sjukskriven till minst 50 %, i mer än 30 dagar på grund av:

 • Olycka (både i Sverige och utomlands och även under arbetstid) eller
 • Sjukdom (inkluderar även psykisk ohälsa).

Är det en låneförsäkring?

Nej, Trygghetsförsäkringen skyddar dina viktigaste månadskostnader om du skulle bli sjukskriven eller ofrivilligt arbetslös. Dit räknas bland annat månadskostnaden för dina lån. Men även hyra, el, bredband och så vidare. Du kan försäkra ett belopp på upp till 10 000 kronor per månad.

Vad täcker försäkringen inte?

Vid arbetslöshet:

Visstidsanställning, säsongsarbete, projektanställning och provanställningsperiod täcks inte.

Försäkringen omfattar inte arbetslöshet som beror på:

 • Varsel eller uppsägning som du känt till eller borde känt vid ansökan om anslutning till försäkringen.

 • Uppsägning som du blivit informerad om inom 90 dagar från försäkringens startdatum.

 • Upphörande på grund av naturlig avgång, olovlig strejk eller att du begått en olaglig handling, avsked till exempel på grund av att du misskött arbetet, när du själv säger upp dig oavsett orsaken till det.

För egenföretagare gäller inte försäkringen för arbetslöshet om grund för företagets konkurs eller likvidation fanns vid tecknandet av försäkringen eller inom de första 90 dagarna från tecknandet av försäkringen.

Vid sjukskrivning:

 • Försäkringen täcker inte sjukskrivning som är på mindre än 50 % eller inträder inom 30 dagar från försäkringens startdatum. Inte heller sjukskrivning på grund av sjukdom eller skada som du hade inom 12 månader innan du tecknade försäkringen.

 • Självförvållad skada, alkohol- eller drogmissbruk samt om försäkringsärendet orsakats av ett med uppsåt begått brott.

 • Sjukskrivning till följd av medicinska ingrepp och behandlingar som inte är medicinskt nödvändiga.

Hela listan med undantag hittar du här.

Hur ansöker jag om ersättning?

 1. Registrera din anmälan i försäkringsbolaget AXAs portal. Du kommer enkelt dit från Anyfin-appen.
 2. Ladda upp dokumenten som behövs. Det brukar ta ungefär 10 dagar att behandla ansökan, efter att AXA fått fullständiga uppgifter och dokument kopplade till skaderegleringen.

Kan jag få ersättning även om jag får a-kassa eller utbetalningar från inkomstförsäkringar eller privata gruppförsäkringar?

Ja.

Den här försäkringen är helt oberoende av utbetalningar från a-kassan, Försäkringskassan och eventuella andra försäkringar. Anyfins Trygghetsförsäkring är ett komplement till andra inkomstskydd du har genom din anställning eller privata gruppförsäkringar. Försäkringen hjälper dig med dina löpande månadskostnader om du skulle drabbas av sjukskrivning eller ofrivillig arbetslöshet.

Hur säger jag upp försäkringen?

Det gör du via Anyfin-appen. Du kan säga upp försäkringen precis när du vill.

Hur fungerar ångerrätten?

Du har rätt att inom 30 dagar ångra tecknandet av försäkringen, från det att du har fått försäkringsbeskedet. Om du ångrar dig behöver du inte betala något för försäkringen. Har du redan betalat får du pengarna tillbaka.

Vilka är AXA?

AXA Partners ingår i AXA-koncernen, ett av världens ledande bolag inom försäkringar och förmögenhetsförvaltning. Med drygt 150 000 medarbetare betjänar AXA-koncernen 103 miljoner kunder i 57 länder.

Hur mycket kostar det?

Din månadspremie beräknas utifrån en procentsats av det belopp du väljer att försäkra.

Hur länge kan jag få ersättning?

Du kan få ersättning i högst 12 månader, men det första 30 dagarna av din arbetslöshet eller sjukskrivning är en karenstid. Det innebär att du först kan få ersättning från den 31 dagen. Om skadeanmälan godkänns får du ersättning retroaktivt för de första 30 dagarna.

Vad kan jag göra om jag är missnöjd?

Om du inte är nöjd med handläggningen av din försäkring eller skadeärende kan du kontakta AXAs kundombudsman, där har du möjlighet att begära rättelse genom att redogöra för ditt ärende och be om kundombudsmannens yttrande. Skriv brev till: AXA, Kundombudsmannen, Box 7439, 103 91 Stockholm, alternativt e-posta till: clp.se.kundombudsman@partners.axa och begär rättelse.

Om du vill prata med en oberoende part kan du få råd och information av Konsumenternas vägledning för bank och försäkring på: www.konsumenternas.se. Det är en självständig rådgivningsbyrå som kan lämna upplysningar i försäkringsärenden. Byrån gör dock inte någon prövning av enskilda ärenden. Du kan även få vägledning och råd hos den kommunala konsumentvägledningen.

Om du tycker att dina klagomål inte resulterar i en rättelse från AXA, kan du kostnadsfritt ansöka om prövning hos Personförsäkringsnämnden som avger yttranden i olika tvister på www.forsakringsnamnder.se, tfn: 0200-22 58 00, eller kontakta Allmänna Reklamationsnämnden: www.arn.se, tfn: 08-508 860 00. Du kan även vända dig till en allmän domstol.

Om Anyfin som förmedlare av försäkringen inte har uppfyllt sina åtaganden kan du kontakta Anyfin med dina klagomål: Anyfin, Klagomålsansvarig, Drottninggatan 92, 111 36 Stockholm, eller via e-post hello@anyfin.com, eller tel.: 08-665 60 60.

Kan jag få ersättning om jag blir deltidssjukskriven?

Ja, försäkringen kan ge ersättning, från 50 % sjukskrivning.

Om du är:

 • 100 % sjukskriven betalas hela det försäkrade månadsbeloppet ut.

 • Minst 75 % sjukskriven betalas 75 % av det försäkrade månadsbeloppet ut.

 • Minst 50 % av sjukskriven betalas 50 % av det försäkrade månadsbeloppet.

Är ersättningen skattepliktig?

Nej. Du får hela det belopp du har försäkrat i samband med godkänd skadeanmälan.

Hur betalar jag för försäkringen?

Du sätter upp ett autogiro i samband med att du skaffar Trygghetsförsäkringen. I mitten av månaden får du din faktura och vi drar beloppet den sista dagen i månaden. Du kan för närvarande inte betala dina fakturor på annat sätt än genom autogiro.

Får jag allt på en faktura?

Nej. Du får separat faktura för din försäkring.

Kan jag ändra det försäkrade beloppet? Hur påverkar det min månadskostnad och ersättning?

Ja, du kan när du vill ändra ditt försäkrade belopp i appen. Det kommer att påverka din månadskostnad, totalen ser du på din nästa faktura. Om du till exempel höjer försäkrat belopp från 5000 kr till 7000 kr så är det beloppet på 2000 kr som omfattas av ny kvalificeringstid. Under denna period är du fortsatt berättigad till ersättning för ditt ursprungliga försäkrade belopp.

Finns det någon bindningstid för trygghetsförsäkringen?

Nej, det finns ingen bindningstid. Du kan säga upp försäkringen precis när du vill i appen.

Land

Sverige
www.facebook.comwww.instagram.comwww.tiktok.comwww.linkedin.comwww.youtube.com
Illustration av en person som ligger ned och blåser en tuggummibubbla.
Sverige

Anyfin AB, Drottninggatan 92, 111 36 Stockholm. Org. nummer: 559094-8005 © 2024 Anyfin AB är ett konsument­kreditinstitut och står under Finans­inspektionens tillsyn. Alla rättigheter reserverade.

Räkneexempel

Ett refinansieringslån på 5 000 kronor till 17.06 % nominell ränta med en återbetalningstid på 18 månader, med 18 avbetalningar om 317 kronor ger en effektiv ränta på totalt 18,46 %. Totalt att återbetala blir 5 702 kronor.

Det maximala beloppet som kan omfinansieras med Anyfin är 300 000 kr. Löptiden kan som kortast vara 1 månad och som längst 120 månader, beroende på den nuvarande löptid. Den nominella räntan kan som minst vara 6.48 % och som mest 19.90 %. Den effektiva räntan kan som minst vara 6.68 % och som mest 22.01%.