Ge din ekonomi ett extra skydd

Med vår trygghetsförsäkring kan du få hjälp att fortsätta betala dina viktigaste utgifter om du blir sjukskriven eller ofrivilligt arbetslös. Erbjuds i samarbete med AXA.

Illustration av ett bi i en badring.
Illustration av ett bi i en badring.
Illustration av ett bi i en badring.

Vad kan försäkringen täcka?

Om du förlorar jobbet

Försäkringen kan täcka ofrivillig arbetslöshet.

Blir sjukskriven

Inkluderar även psykisk ohälsa.

Eller skadar dig

Om du inte kan jobba på grund av olycksfall.

Hur funkar det?

1

Välj ditt belopp

Du väljer vilket månadsbelopp du vill försäkra.

2

Betala premie

Du betalar en månadspremie baserat på ditt valda belopp.

3

Ansök om ersättning

Om du förlorar jobbet eller blir sjukskriven så gör du din anmälan via appen.

Illustration av en bikupa

Behöver jag en till försäkring?

Om du blir sjukskriven eller arbetslös minskar din inkomst, samtidigt har du ofta kvar dina fasta kosnader. Hyra, el, bil, försäkringar och lån fortsätter kosta precis lika mycket.

Då kan det kännas skönt att ha ett extra skydd. För just de där viktiga utgifterna. Du väljer själv hur stort månadsbelopp du behöver, så gör en liten uträkning och bestäm själv vilka kostnader du vill försäkra.

Bild från appen som visar hur det ser ut när du tecknar försäkring

Vad ingår?

Ett försäkrat belopp

Som kan hjälpa till att täcka dina kostnader i upp till 12 månader.

Upp till 10 000 kr/mån

Du väljer själv hur stort belopp du vill försäkra.

Sköt allt via appen

Ansök om ersättning, ändra belopp eller säg upp – helt digitalt.

Vanliga frågor

Varför behöver jag den här försäkringen?

Om du blir sjukskriven eller arbetslös minskar din inkomst, ofta får du inte behålla hela din tidigare lön. Utbetalningen från a-kassan kan till exempel variera beroende på arbetslöshetsperioden, eventuella maxbelopp och minska över tid. Det är också viktigt att veta att en högre lön innebär ett större inkomstbortfall.

Samtidigt som inkomstbortfallet vid sjukskrivning eller arbetslöshet inträffar, har du ofta kvar alla dina fasta kostnader, till exempel hyra, el, försäkringar och lån. Då kan det vara tryggt att ha extra skydd för dessa viktiga utgifter.

Du väljer själv vilket månadsbelopp och vilka kostnader du vill försäkra genom att göra en enkel uträkning av dina kostnader för att se hur mycket du behöver. Du kan försäkra dina fasta månadskostnader, upp till 10 000 kronor.

Vad täcker försäkringen?

Vid arbetslöshet

Ofrivillig arbetslöshet för tillsvidareanställda som jobbar mer än 17 timmar i veckan, och varit anställd hos samma arbetsgivare mer än 6 månader eller egenföretagare som har jobbat minst 12 månader innan de tecknade försäkringen.

Vid sjukskrivning

Om du blir sjukskriven till minst 50 %, i mer än 30 dagar på grund av:

  • Olycka (både i Sverige och utomlands och även under arbetstid) eller
  • Sjukdom (inkluderar även psykisk ohälsa).

Vem kan teckna försäkringen?

Försäkringen kan ge ett extra skydd vid arbetslöshet och sjukskrivning. Anyfins Trygghetsförsäkring är tillgängligt för alla kunder i appen. Men det finns några kriterier du behöver uppfylla för att kunna teckna vår försäkring.

Du behöver:

  • ha fyllt 18 men inte 67 år
  • vara folkbokförd i Sverige
  • ha en av följande anställningsformer:

-Tillsvidareanställning om minst 17 timmar per vecka och du har haft anställningen minst 6 månader i följd hos samma arbetsgivare

-Egenföretagare sedan minst 12 månader, se definition av Egenföretagare i villkoren.

Försäkringen täcker inte sjukdom och skada som du har eller har haft 12 månader innan du tecknade försäkringen.

Hur ansöker jag om ersättning?

  • Registrera din anmälan i AXAs portal. Du kommer enkelt dit från Anyfin-appen.
  • Ladda upp dokumenten som behövs. Det brukar ta ungefär 10 dagar att behandla ansökan, efter att AXA fått fullständiga uppgifter och dokument kopplade till skaderegleringen.

Kan jag få ersättning även om jag får a-kassa eller utbetalningar från inkomstförsäkringar eller privata gruppförsäkringar?

Ja.

Den här försäkringen är helt oberoende av utbetalningar från a-kassan, Försäkringskassan och eventuella andra försäkringar. Anyfins Trygghetsförsäkring är ett komplement till andra inkomstskydd du har genom din anställning eller privata gruppförsäkringar. Försäkringen hjälper dig med dina löpande månadskostnader om du skulle drabbas av sjukskrivning eller ofrivillig arbetslöshet.

Hur säger jag upp försäkringen?

Det gör du via Anyfin-appen. Du kan säga upp försäkringen precis när du vill.

Vilka är AXA?

AXA Partners ingår i AXA-koncernen, ett av världens ledande bolag inom försäkringar och förmögenhetsförvaltning. Med drygt 150 000 medarbetare betjänar AXA-koncernen 103 miljoner kunder i 57 länder.

Faktablad och villkor

Här kan du ta del av mer detaljerad och fullständig information om försäkringen i villkor och IPID.

Om du har frågor kan du också kontakta AXA direkt på: 08-580 062 96

Teckna ett extra skydd för din ekonomi

Land

Sverige
www.facebook.comwww.instagram.comwww.tiktok.comwww.linkedin.comwww.youtube.com
Illustration av en person som ligger ned och blåser en tuggummibubbla.
Sverige

Anyfin AB, Drottninggatan 92, 111 36 Stockholm. Org. nummer: 559094-8005 © 2024 Anyfin AB är ett konsument­kreditinstitut och står under Finans­inspektionens tillsyn. Alla rättigheter reserverade.

Räkneexempel

Ett refinansieringslån på 5 000 kronor till 17.06 % nominell ränta med en återbetalningstid på 18 månader, med 18 avbetalningar om 317 kronor ger en effektiv ränta på totalt 18,46 %. Totalt att återbetala blir 5 702 kronor.

Det maximala beloppet som kan omfinansieras med Anyfin är 300 000 kr. Löptiden kan som kortast vara 1 månad och som längst 120 månader, beroende på den nuvarande löptid. Den nominella räntan kan som minst vara 6.48 % och som mest 19.90 %. Den effektiva räntan kan som minst vara 6.68 % och som mest 22.01%.