Klagomål

När saker och ting inte funkar

Feedback och klagomål

På Anyfin vill vi alltid leverera de bästa och modernaste lösningarna för våra kunder. Då ingår även bra kundservice. Därför vill vi gärna att du hör av dig om du får problem med någon av våra produkter.

Det finns två sätt att få hjälp direkt från Anyfin: Om du vill ha generell hjälp eller support kan du fylla kontakta oss i vår chat eller besök vanliga frågor och svar.

Om du är riktigt missnöjd och vill framföra klagomål ber vi dig att kontakta iwanttocomplain@anyfin.com och ange följande information:

  • Detaljerad beskrivning av vad som hänt.
  • När det hände.
  • Varför du vill framföra ett klagomål.

Vi tar din feedback på största allvar och vi har en kundombudsman som lyssnar. Vi försöker svara på ditt mejl inom en arbetsdag och gör vårt bästa för att hitta en lösning på ditt problem så snart som möjligt.

Fler sätt att vända sig till

Om du inte är nöjd efter att din rådgivare eller Klagomålsansvarig prövat ditt klagomål kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), telefon 08-508 860 00, e-post arn@arn.se, Box 174, 101 23 Stockholm.

Även Konsumenternas Bank- och finansbyrå, tel 08-22 58 00, lämnar avgiftsfri vägledning. Ett annat alternativ är att vända sig till allmän domstol.

Konsumentverket och Finansinspektionen (tillsynsmyndigheter för konsumentkreditinstitut och försäkringsförmedlare) tar också emot klagomål. Ingen av dem tar dock upp enskilda fall, utan vidtar åtgärder först när de bedömer att ett företag fått många klagomål.

Land

Sverige

Anyfin AB, Drottninggatan 92, 111 36 Stockholm. Org. nummer: 559094-8005 © 2023 Anyfin AB är ett konsument­kreditinstitut och står under Finans­inspektionens tillsyn. Alla rättigheter reserverade.

Räkneexempel

Besparingen blir 1 474 kr om ett lån på 10 000 kr flyttas till Anyfin vid följande exempel: Rörliga räntan går från 18.9% till 11.88%. Den nya månadskostnaden blir då 292 kr med 42 månaders återbetalningstid, den effektiva räntan blir 12.55% och det totala beloppet att återbetala 12 271 kr. Anyfin ger endast ut ett erbjudande om de kan förbättra din tidigare ränta. Anyfin kommer aldrig öka din totala lånekostnad genom att förlänga återbetalningstiden.

Det maximala beloppet som kan omfinansieras med Anyfin är 300 000 kr. Löptiden kan som kortast vara 1 månad och som längst 120 månader, beroende på den nuvarande löptid. Den nominella räntan kan som minst vara 4.58 % och som mest 19.90 %. Den effektiva räntan kan som minst vara 4.68 % och som mest 22.01%.