Klagomål

När saker och ting inte funkar

Feedback och klagomål

Din feedback är viktig för oss. Så vi vill gärna att du hör av dig om du får problem med någon av våra produkter. För generell support kan du alltid ringa eller skriva i chatten. Om du har klagomål kan du höra av dig till feedback@anyfin.com.

Fler ställen att vända sig till

Om du inte är nöjd kan du också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), telefon 08-508 860 00, arn@arn.se, Box 174, 101 23 Stockholm.

Även Konsumenternas Bank- och finansbyrå, tel 08-22 58 00, lämnar avgiftsfri vägledning. Ett annat alternativ är att vända sig till allmän domstol.

Konsumentverket och Finansinspektionen (tillsynsmyndighet) tar också emot klagomål. Ingen av dem tar dock upp enskilda fall, utan vidtar åtgärder först när de bedömer att ett företag fått många klagomål.

Land

Sverige

Anyfin AB, Drottninggatan 92, 111 36 Stockholm. Org. nummer: 559094-8005 © 2024 Anyfin AB är ett konsument­kreditinstitut och står under Finans­inspektionens tillsyn. Alla rättigheter reserverade.

Räkneexempel

Besparingen blir 832 kr om ett lån på 10 000 kr flyttas till Anyfin vid följande exempel: Rörliga räntan går från 20.77% till 16.18%. Den nya månadskostnaden blir då 352 kr med 36 månaders återbetalningstid, den effektiva räntan blir 17.44% och det totala beloppet att återbetala 12 689 kr.

Det maximala beloppet som kan omfinansieras med Anyfin är 300 000 kr. Löptiden kan som kortast vara 1 månad och som längst 120 månader, beroende på den nuvarande löptid. Den nominella räntan kan som minst vara 6.48 % och som mest 19.90 %. Den effektiva räntan kan som minst vara 6.68 % och som mest 22.01%.