Integritetspolicy

Så använder vi dina personuppgifter

Din data, dina rättigheter.

Vi bryr oss om din integritet och din rätt till kontroll över dina personuppgifter. Denna Integritetspolicy förklarar hur vi på Anyfin samlar in och använder oss av personuppgifter. Den förklarar även dina rättigheter gentemot oss och hur du använder dem. Du kan alltid nå oss för frågor gällande dataskydd och personuppgifter genom att kontakta oss på privacy@anyfin.com.

Denna Integritetspolicy gäller när Anyfin tillhandahåller tjänster till dig via webb, telefon, app eller andra digitala kanaler. Behandling av dina personuppgifter är en ofrånkomlig del av att använda våra tjänster och du kan inte bli en användare utan att uppge dina personuppgifter. Ditt val av vilka av våra tjänster du använder avgör vilka personuppgifter vi samlar in om dig och hur dessa personuppgifter används, som beskrivet nedan.

Tinks integritetspolicy gäller när du använder deras kontoinformationstjänst via Anyfins webb, telefon, app eller andra digitala kanaler. Tinks integritetspolicy hittar du här: https://oauth.tink.se/privacy-policy/sv.

Vi har rätt att när som helst göra ändringar i denna policy men kommer då via vår hemsida eller app att underrätta dig som användare om de kommande ändringarna med rimlig varsel innan ändringarna träder i kraft.

1. Data vi samlar in om dig

Information som du ger oss
Du ger oss information genom att fylla i ett formulär på vår hemsida eller webbapplikation, genom att skicka kopior på dina fakturor avseende en kredit, genom att kommunicera med oss via vår hemsida, email, telefon, i sociala medier eller genom att på något annat sätt interagera med våra tjänster. Denna information kan kategoriseras som:

 • Kontaktinformation: namn, adress, emailadress, personnummer, telefonnummer, eller andra uppgifter som identifierar dig från en kommunikationskanal som du kontaktar oss genom.
 • Information om din kredit: dina krediters nuvarande och historiska saldo, duration, villkor och betalstatus.
 • Kontoinformation: uppgifter som behövs för kommunikation med din bank eller med en annan verksamhetsutövare.
 • Betalinformation: betalningsmottagare för tidigare krediter, betalningsinformation, betaldatum och betalningsreferens.
 • Kundtjänstinformation: information som du uppger till vår kundtjänst i samband med ett kundtjänstärende. Vi styr inte vilken information du väljer att uppge till vår kundtjänst i telefonsamtal eller per e-post eller liknande kommunikation, men vi använder bara personuppgifter som du uppger till kundtjänsten för syften som är kopplade till ärendet. Telefonsamtal med vår kundtjänst spelas in.
 • Attributionsdata: information som du uppger om hur du kom i kontakt med våra tjänster, såsom hänvisning av en närstående eller reklam.

Information som vi samlar in om dig
Informationen vi samlar in om dig inkluderar den information som vi samlar in automatiskt då du interagerar med vår tjänst, och den information som vi samlar in av tredje part, vilket inkluderar kreditupplysningsinformation (från kreditupplysningstjänster såsom UC AB och Bisnode Kredit AB), kontoinformation från din bank (i det fall du använder kontoinformationstjänsten från Tink (uppgifter från betalkonton hos banker eller andra kontoförande institut)), kontoinformation från externa användarkonton (som uppgifter om din senaste faktura från banker och andra tjänsteleverantörer) samt identitetsinformation (från SPAR). Beroende på vilka tjänster du väljer att använda behandlar vi alltså:

 • Person- och kontaktinformation: namn, adress, födelsedatum, personnummer och hushållsinformation.
 • Finansiell information: inkomst- och betalningsinformation inklusive betalningsanmärkningar, kreditförfrågningar, samt skatte- och fastighetsinformation.
 • Information från ditt anslutna email-konto: Om du anslutit ditt email-konto kan vi kontinuerligt inhämta information om innehållet i det anslutna email-kontot och den tillhörande profilen.
 • Elektronisk information: IP adress, geografisk placering, webbläsartyp och version, språkinställningar, operativsystem samt plattform och skärmupplösning.
 • Kontoinformation: uppgifter från banker och andra tjänsteleverantörer om bankkonton, lån, kontotransaktioner och annan finansiell information, kontosaldon, information om kontonummer och kontohistorik, kredituppgifter, information om köptransaktioner (belopp, tid, typ av transaktion och eventuell vara och/eller köpställe) och betalningsmottagare.
 • Interaktionsinformation: hur du interagerar med hemsidan och våra tjänster inklusive hur länge du besöker dessa samt felsökningsrapporter.
 • Marknadsföringsdata: som beskrivet i vår Cookie Policy använder vi personuppgifter insamlade genom vår hemsida för att personanpassa innehåll och marknadsföring på vår hemsida och genom våra marknadsföringspartners. Denna behandling sker bara om du lämnar ditt samtycke när du kommer till vår hemsida.
2. Vad vi använder informationen till

Produkt/Tjänst: Sänk din ränta (inklusive fakturafinansieringstjänsten). Behandling: Skapande av konto och kundkännedom. Syftet med behandlingen: Att bekräfta din identitet och dina person- och kontaktuppgifter. Laglig grund för användandet: Fullgörande av avtal samt lag- och regulatoriska krav. Automatiskt beslut*: Ja.

Produkt/Tjänst: Sänk din ränta (inklusive fakturafinansieringstjänsten). Behandling: Kreditbedömning och -erbjudande, kontoinformation. Syftet med behandlingen: Att behandla din ansökan, tillhandahålla våra produkter och tjänster inklusive kreditbedömning, prissättning och framtagande av erbjudande. På din uttryckliga begäran kommer även kontoinformation som inhämtas via kontoinformationstjänster att användas i syfte att utföra kreditbedömning. Laglig grund för användandet: Fullgörande av avtal samt lag- och regulatoriska krav. Automatiskt beslut*: Ja.

Produkt/Tjänst: Sänk din ränta (inklusive fakturafinansieringstjänsten). Behandling: Påminnelser och kreditinformation.
Syftet med behandlingen: Att, för det fall du anslutit ditt email-konto, tillhandahålla dig sammanställningar över dina befintliga krediter och fakturor samt skicka dig påminnelser när fakturor förfaller och bekräftelser när betalningar gjorts. Laglig grund för användandet: Fullgörande av avtal.
Automatiskt beslut*: Nej.

Produkt/Tjänst: Widgets, Abonnemang. Behandling: Kontoinformation. Syftet med behandlingen: Att sammanställa din kontoinformation för att kunna tillhandahålla kontoinformationstjänster, inklusive gruppering av unika transaktioner (utifrån t.ex. tidsintervall eller transaktionstyp) och prognoser. Laglig grund för användandet: Fullgörande av avtal. Automatiskt beslut*: Nej.

Produkt/Tjänst: Skuldöversikt Behandling: Kontoinformation och låneinformation Syftet med behandlingen: Att sammanställa din kontoinformation genom kontoinformationstjänster samt samla in och sammanställa annan information som du ger oss om dina lån för att kunna erbjuda dig vår låneinformationstjänst, vilken inkluderar att tillhandahålla dig insikter och prognoser. Laglig grund för användandet: Fullgörande av avtal, samtycke. Automatiskt beslut*: Nej.

Produkt/Tjänst: Sänk din ränta (inklusive fakturafinansieringstjänsten). Behandling: Lösning av lån, fakturering.
Syftet med behandlingen: Att flytta ditt lån samt att fullgöra interna processer såsom fakturering, kundtjänst och felsökning. Laglig grund för användandet: Fullgörande av avtal.
Automatiskt beslut*: Nej.

Produkt/Tjänst: Alla.
Behandling: Analys.
Syftet med behandlingen: Att mäta och förstå effektiviteten av vår marknadsföring gentemot dig och andra, samt förse dig med relevant marknadskommunikation. Laglig grund för användandet: Berättigade intressen**, samtycke (vad avser Cookies) Automatiskt beslut*: Nej

Produkt/Tjänst: Nyhetsbrev och annan riktad marknadsföring.
Behandling: Nyhetsbrev och annan riktad marknadsföring.
Syftet med behandlingen: Att marknadsföra våra tjänster med riktade meddelanden, inklusive nyhetsbrev.
Laglig grund för användandet: Samtycke, Berättigade intressen**.
Automatiskt beslut*: Nej.

Produkt/Tjänst: Sänk din ränta (inklusive fakturafinansieringstjänsten).
Behandling: Manuell och automatisk bevakning för att förhindra missbruk och brott.
Syftet med behandlingen: Att förhindra missbruk av våra tjänster såsom bedrägeri.
Laglig grund för användandet: Fullgörande av avtal samt lag- och regulatoriska krav.
Automatiskt beslut*: Nej.

Produkt/Tjänst: Alla.
Behandling: Analys för produktutveckling och -förbättring.
Syftet med behandlingen: Att utveckla nya produkter och förbättra våra tjänster såsom förbättring av våra beslutsmodeller, testning, utveckling och forskning samt processoptimering. Laglig grund för användandet: Berättigade intressen** . Automatiskt beslut*: Nej

Produkt/Tjänst: Alla.
Behandling: AML-monitorering.
Syftet med behandlingen: Att följa lokal lagstiftning och regulatoriska krav, inklusive penningtvättsregelverket och terroristfinansieringslagstiftning.
Laglig grund för användandet: Lag och regulatoriska krav.
Automatiskt beslut*: Nej.

Produkt/Tjänst: Alla.
Behandling: Kundomdöme.
Syftet med behandlingen: Samla in omdömen via tredjepartslösningen Trustpilot.
Laglig grund för användandet: Berättigade intressen** . Automatiskt beslut*: Nej.

Produkt/Tjänst: Sänk din ränta (inklusive fakturafinansieringstjänsten).
Behandling: Överlåta fordran.
Syftet med behandlingen: Att överlåta krav på betalning till ny ägare.
Laglig grund för användandet: Berättigade intressen**.
Automatiskt beslut*: Nej.

Produkt/Tjänst: Sänk din ränta (inklusive fakturafinansieringstjänsten).
Behandling: Analys och rapportering.
Syftet med behandlingen: Att analysera och sammanställa rapporter över lån.
Laglig grund för användandet: Berättigade intressen** . Automatiskt beslut*: Nej.

* Automatiska beslut
Att behandlingen innefattar automatiskt beslut syftar på en profilering där Anyfin’s system automatiskt analyserar dina personuppgifter i jämförelse med på förhand bestämda värden i syfte att fastställa och bekräfta din identitet och kreditprofil för att därefter utvärdera om Anyfin kan erbjuda dig kredit, baserat på din kredithistorik, din ekonomiska situation och andra relevanta kriterier. Systemet kan automatiskt neka eller godkänna ansökningar under vissa förutsättningar, med användning av Anyfins interna scoringmodell. Modellen syftar, förenklat, till att bedöma dina förutsättningar att betala i tid och undvika överskuldsättning. Du kommer exempelvis alltid att nekas automatiskt om du nyligen varit kund hos oss och missat dina betalningar, om du saknar inkomst eller om lånets storlek överstiger vårt lånetak. Om du är föremål för ett fullt automatiskt beslut att neka din ansökan får du information om detta.

** Berättigade intressen
De berättigade intressen som avses är knutna till Anyfin’s kärnverksamhet på så vis att analys av vårt nuvarande och framtida tjänsteutbud och våra beslutsmodeller, existerande lån och användarupplevelser är avgörande för att säkerställa välfungerande tjänster och en positiv användarupplevelse. Denna analys genomförs generellt sett på statistiska data, det vill säga data där dina personuppgifter inte kan utläsas.

Överlåtelse av krav på betalning till ny ägare är en affärsmässig förutsättning för delar av Anyfins kreditverksamhet.

Om du lämnar ett kundomdöme på Trustpilot, vilket sker på helt frivillig basis, kommer det kundomdömet alltid att innehålla personuppgifter.

Om du inte ger oss personlig data
I vissa fall behöver vi samla in data om dig på grund av lagkrav och för att kunna ingå och fullgöra avtal med dig. Om du i dessa fall inte ger oss tillgång till den data som krävs finns det risk att vi inte kan ingå avtal med dig. I dessa fall kan vi, efter att ha notifierat dig om detta, komma att behöva avbryta din tillgång till Anyfins tjänster.

3. Marknadsföring

Vi har rätt att använda din personliga data till att avgöra vilka produkter och tjänster som är av relevans för dig och vilka vi erbjuder dig. Vi kan komma att kommunicera erbjudanden och förslag genom den kanal som du har använt för att interagera med oss, såsom email, SMS, brev, app, sociala medier eller andra digitala kanaler.

Du kan be oss att sluta skicka dig marknadskommunikation genom att använda dig av länken för ‘avbryt prenumeration/unsubscribe’ i marknadskommunikationen eller genom att kontakta oss på privacy@anyfin.com.

Om du lämnat ditt samtycke till att vi använder din kontoinformationsdata för att marknadsföra andra tjänster vi erbjuder i vår app kan du också återkalla ditt samtycke genom att gå till ”Mer” och klicka på ”Data & Säkerhet” under ”Inställningar & Support”. Observera att en återkallelse av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

4. De parter vi delar din information med

I vissa fall delar vi med oss av information till tredje part. Detta finns sammanfattat nedan. Vi ser alltid till att dessa parter enbart får tillgång till och använder data på ett säkert och kontraktuellt reglerat sätt, i linje med gällande dataskyddslagar och marknadspraxis.

 • Leverantörer och underleverantörer: Vi har rätt att dela din data med leverantörer för att kunna fullgöra vårt avtal med dig samt för andra ändamål i enlighet med denna policy.
 • Banker och leverantörer av finansiella tjänster: Leverantörer av finansiella tjänster som vi använder för att kunna leverera våra tjänster till dig.
 • Kreditupplysningsföretag: Vi delar din data med kreditupplysningsföretag för att kunna genomföra en riskbedömning samt för att verifiera din identitet. Vi utbyter på kontinuerlig basis finansiell information, vilket inkluderar information kring nuvarande saldo och information kring återbetalning.
 • Annonsörer och analysleverantörer: Vi delar vissa begränsade data med annonsörer för att kunna identifiera material och målgrupper. Analysleverantörer kan komma att assistera oss med optimering av användning av hemsidan, felsökning och marknadsföringsaktiviteter.
 • Myndigheter: I enlighet med gällande lagkrav kommer vi att dela med oss av information till myndigheter såsom Polisen, Skatteverket och Finansinspektionen.
 • Köpare av fordringar: Anyfin kan överlåta din fordran till tredje part som köper fordringar. I samband med sådan överlåtelse delas samtliga dina personuppgifter som Anyfin har och köparen kommer att behandla dina personuppgifter som självständig personuppgiftsansvarig i enlighet med sin egen integritetspolicy som du får information om i samband med att fordran överlåts.
 • Avyttring: Om Anyfin eller dess tillgångar förvärvas av tredje part kommer din persondata att delas med dem.
5. Var vi behandlar din information

Dina personuppgifter behandlas i huvudsak på egenutvecklade system baserade på servrar som befinner sig inom EU/EES. För vissa syften överförs personuppgifterna till och behandlas i länder utanför EU/EES. Detta görs endast om adekvat skyddsnivå föreligger för uppgifterna i det land dit de överförs eller där de lagras eller om Anyfin och i förekommande fall vårt personuppgiftsbiträde eller annan personuppgiftsansvarig som Anyfin överför personuppgifter till vidtagit lämpliga skyddsåtgärder, såsom bindande företagsbestämmelser eller standardavtalsklausuler.

Under förutsättningarna ovan använder Anyfin tjänsteleverantörer etablerade i USA för annonsering och marknadsföringsanalys, kundtjänstsystem, interna kommunikationssystem och kundomdömesplattform.

Du kan vända dig till Anyfins dataskyddsombud på dpo@anyfin.com om du har frågor om de skyddsåtgärder som Anyfin implementerar avseende tredjelandsöverföringar.

6. Hur skyddas dina personuppgifter?

Anyfin har vidtagit skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse. Personuppgifter är bara åtkomliga för personal som behöver uppgifterna för att fullgöra sina arbetsuppgifter. Alla personuppgifter lagras på säkra servrar och all datakommunikation är krypterad via Secure Sockets Layer (SSL).

7. Hur länge vi sparar din data

Anyfin behandlar dina personuppgifter så länge du har en kreditrelation med oss eller ett aktivt användarkonto för våra tjänster. Vi behåller därefter också dina personuppgifter så länge som krävs för att efterleva lag, såsom för bokföringssyften.

I varje fall behåller vi dina personuppgifter så långt som nödvändigt sett till den lagliga grunden för behandlingen såsom beskrivet i avsnitt 2 ovan. Detta betyder att vi behåller vissa typer av personuppgifter längre än andra. Hur länge dina personuppgifter bevaras kan förstås utifrån vilka tjänster du använt hos oss:

 • Användare av Widgets och Abonnemang: Om du bara använt dessa tjänster bevaras dina personuppgifter i 4 månader från det att du senast auktoriserat oss gentemot din bank.
 • Användare av Skuldöversikt: Om du bara använt denna tjänst bevaras dina personuppgifter i 6 månader från det att du senast auktoriserat oss gentemot din bank. Om du lämnat oss information utan att auktorisera oss gentemot din bank bevaras dina personuppgifter i 6 månader från det att du senast gav oss information om din skuld.
 • Sänk din ränta: tjänsterna innebär att du blir låntagare hos oss, vilket innebär att vi enligt lag är skyldiga att bevara din ansökan i sin helhet i minst fem år från det att du blev kund. Utöver detta bevaras uppgift om din identitet och alla låneuppgifter för bokföringsändamål i sju år enligt lag. Under den tid du är användare bevaras din kompletta kreditprofil för att bättre kunna bedöma din kreditvärdighet när du ansöker på nytt.
8. Dina juridiska rättigheter

De europeiska dataskyddslagarna tillser att du som individ har vissa rättigheter gällande dina personuppgifter.

 • Rättighet att få tillgång till personuppgifter
  Du har rätt att begära ut de personuppgifter vi har om dig.

 • Rättighet att rätta uppgifter
  Du har rätt att rätta inkorrekta eller icke-kompletta personuppgifter. Vi kan dock komma att verifiera och styrka korrektheten i de nya uppgifterna.

 • Rätt att flytta data (dataportabilitet)
  Du har rätten att be att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat och vanligt förekommande format som är maskinavläsningsbart, vilket du kan använda för att flytta dina personuppgifter till tredje part. Under vissa omständigheter har du rätten att begära att få dina personuppgifter flyttade direkt till den tredje parten. Notera att denna rättighet endast avser automatiskt hanterad information som du initialt har gett ditt samtycke till att vi hanterar eller som vi behandlar som del av ett avtal med dig.

 • Rätt att invända
  I de fall vi behandlar din persondata baserat på ett berättigat intresse (se avsnitt 2 ovan) eller sådan behandling som sker genom automatiskt beslutsfattande, inklusive profilering, har du möjlighet att invända mot användningen. I fallet automatiskt beslutsfattande kommer din invändning att innebära att en mänsklig medarbetare kontrollerar riktigheten av det automatiska beslutet, vilket inte nödvändigtvis innebär att beslutet ändras. Om ditt integritetsintresse väger tyngre än vårt intresse av att behandla personuppgifterna kommer vi att sluta behandla uppgifterna.

 • Rätt att begära begränsning av behandling I de fall vi behandlar din persondata baserat på ett berättigat intresse (se avsnitt 2 ovan) har du möjlighet att kräva begränsning av behandling, dvs. att vi ska upphöra med all behandling förutom lagring av personuppgifterna eller sådan behandling som är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annans rättigheter.

 • Rätt att bli glömd
  Du har rätt att begära borttagande av dina personuppgifter. Om du inte för tillfället har ett lån hos oss kommer vi då att radera dina personuppgifter, med undantag för de personuppgifter som vi enligt lag måste bevara. Om du aldrig använt tjänsten Sänk din ränta (inbegripet fakturafinansieringstjänsten) så kommer alla dina personuppgifter att raderas. Om du tidigare använt tjänsten Sänk din ränta (inbegripet fakturafinansieringstjänsten) är vi enligt lag tvingade att bevara uppgifter om din identitet och din ansökan, samt ekonomiska uppgifter om betalningarna under lånetiden.

9. Kakor/Cookies

Med ditt samtycke eller för att leverera väsentliga funktioner och tjänster använder vi oss av kakor och liknande teknologi för att särskilja dig från andra användare och ge dig en bättre upplevelse av vår tjänst. En detaljerad beskrivning av hur vi använder oss av kakor hittar du i vår Cookie Policy.

10. Klagomål

Integritetskyddsmyndigheten är den myndighet som handhar dataskyddsfrågor i Sverige. Om du anser att ett företag inte har hanterat dina personuppgifter på ett korrekt sätt kan du alltid anmäla det till dem. För de frågor du har gällande Anyfins hantering av personliga uppgifter får du gärna kontakta oss först, så vi kan hjälpa dig besvara eventuella frågor du har kring personuppgifter och dataskydd.

11. Kontakta oss

Anyfin AB är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter enligt ovan. Vi är ett aktiebolag registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559094-8005 och vårt huvudkontor ligger på Drottninggatan 92, 111 36 Stockholm, Sverige.

Anyfin har ett Dataskyddsombud som ansvarar för att övervaka Anyfins efterlevnad av GDPR och annan integritetsskyddslagstiftning. Dataskyddsombudet kan nås på följande e-postadress: dpo@anyfin.com.

Din säkerhet och ditt dataskydd är viktigt för oss. Om du har några frågor gällande denna policy, hur vi använder personuppgifter eller om dina rättigheter tveka inte att kontakta oss på privacy@anyfin.com.

----

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 15 april 2024.

Land

Sverige
www.facebook.comwww.instagram.comwww.tiktok.comwww.linkedin.comwww.youtube.com
Illustration av en person som ligger ned och blåser en tuggummibubbla.
Sverige

Anyfin AB, Drottninggatan 92, 111 36 Stockholm. Org. nummer: 559094-8005 © 2024 Anyfin AB är ett konsument­kreditinstitut och står under Finans­inspektionens tillsyn. Alla rättigheter reserverade.

Räkneexempel

Ett refinansieringslån på 5 000 kronor till 17.06 % nominell ränta med en återbetalningstid på 18 månader, med 18 avbetalningar om 317 kronor ger en effektiv ränta på totalt 18,46 %. Totalt att återbetala blir 5 702 kronor.

Det maximala beloppet som kan omfinansieras med Anyfin är 300 000 kr. Löptiden kan som kortast vara 1 månad och som längst 120 månader, beroende på den nuvarande löptid. Den nominella räntan kan som minst vara 6.48 % och som mest 19.90 %. Den effektiva räntan kan som minst vara 6.68 % och som mest 22.01%.