Vad är inkassokrav? – Vi rätar ut frågetecknen

Alla kan glömma bort att betala en räkning eller faktura. Och om du trots påminnelser glömmer bort att betala kan du till slut få hem ett inkassokrav i brevlådan. Men har du koll på vad det innebär?

3 oktober 2021

Illustration av ett gult kuvert på en röd bakgrund.

Alla kan glömma att betala en räkning eller faktura. Och om du trots påminnelser ändå glömt bort att betala kan du till slut få hem ett inkassokrav i brevlådan. Då kan man lätt känna sig stressad. Har detta hänt dig? Då är du inte ensam. Men har du koll på vad det innebär att få ett inkassokrav hemskickat? Låt oss gå igenom vad inkassokrav betyder tillsammans.

Varför får man inkassokrav?

Ett inkassokrav är kort förklarat ett tillvägagångssätt för att driva in en obetald skuld då ett företag har överlåtit ärendet till ett inkassoföretag. Man får helt enkelt ett inkassokrav för att man inte har betalat sin skuld i tid. Fakturor har alltid ett förfallodatum, det vill säga ett sista datum att betala på. Har företaget som ställt ut fakturan inte fått betalt i tid kommer de förmodligen att skicka ut en betalningspåminnelse. Blir inte den heller betald kan företaget då välja att överlåta fakturan till ett inkassoföretag, som i sin tur kommer försöka driva in pengarna genom ett så kallat inkassokrav. Det är det huvudsakliga svaret på frågan “Vad är inkassokrav?".

En skuld behöver inte bara gälla obetalda fakturor. Det kan också gälla lån som inte betalats tillbaka eller tjänster som ska utföras men som inte blivit utförda. Det kan vara bra att veta att detta i många fall kallas för en fordran. En fordran innebär att någon har rätt till att få en viss prestation eller betalning från någon annan. En fordran kan till exempel då vara en faktura där en säljare har rätt att få betalt från en köpare. Den som har en skuld kallas för gäldenär och den som har ställt ut en fordran kallas för borgenär.

Betalningspåminnelse vs. inkassokrav

Vid obetald faktura skickas det oftast ut en betalningspåminnelse. Det är en extra faktura med en påminnelseavgift. Hur många som skickas ut innan fakturan lämnas över till ett inkassoföretag varierar beroende på företagets policy, men det är oftast minst en. Har man inte möjlighet att betala på direkten kan man som kund försöka undvika att fakturan går till inkasso genom att kontakta företaget och be om att få sista betalningsdagen framskjuten. Detta gör att man slipper onödiga tilläggskostnader när fakturan lämnats över till inkasso.

Måste företag skicka ut betalningspåminnelser?

Nej, det måste de inte göra. Såklart kan man tycka att det är schysst att påminna först., men det finns ingen lag som säger att företag är skyldiga att skicka ut en betalningspåminnelse. De kan alltså välja att låta ett inkassoföretag ta över skulden direkt när en faktura är obetald. Det är alltså inte en giltig anledning att överklaga ett inkassokrav med att säga att du inte har fått någon betalningspåminnelse. Oftast skickar företag ut det av god sed, men de måste som sagt inte göra det.

Vad ska ett inkassokrav innehålla?

Det finns självklart lagar som styr hur inkassobolagen ska sköta sin verksamhet. I inkassolagen finns det bland annat riktlinjer för hur ett inkassokrav ska vara utformat. Följer inte ett inkassoföretag detta kan de inte heller kräva betalning. Ett inkassokrav måste vara skriftligt och innehålla:

 • Namn på den som begär att skulden ska betalas (borgenären)
 • Vad som är ligger till grund för skulden
 • Beloppet som du blir krävd på (fordran)
 • Vad som krävs i ränta, räntesats, hur stor räntekostnaden har blivit samt tiden och kapitalbeloppet som den kostnaden är beräknad på
 • Den ersättning som de kräver för alla kostnader
 • Sista betalningsdatum, som tidigast får vara åtta dagar efter att inkassokravet har skickats

Inkassokravet behöver också innehålla information enligt det som kallas för god inkassosed. De uppgifter som behöver vara med är:

 • Namn på den som är betalningsskyldig (gäldenären)
 • Namn, adress och kontaktuppgifter för inkassobolaget
 • Datum när inkassokravet skapats
 • Betalningsuppgifter
 • Information om vart du kan vända dig när du har en invändning
 • Konsekvenserna för om en betalning eller invändning inte kommer in i tid

Konsekvenser att vänta sig

Vad händer vid inkassokrav egentligen? Det finns många som tror att ett inkassokrav innebär att man riskerar att få en betalningsanmärkning. Men ta det lugnt! Du riskerar inte att få en betalningsanmärkning av ett inkassokrav, men det finns andra tråkiga konsekvenser som du bör komma ihåg. När fakturan har hamnat hos ett inkassoföretag kommer de att ta ut extra avgifter för sina tjänster. Totalbeloppet för den obetalda fakturan kommer alltså att höjas. Därför är det bättre att se till att betala fakturor i tid för att slippa de extra kostnaderna.

Bestrida inkassokrav

Det går att bestrida ett inkassokrav som du anser är felaktigt. Ta kontakt med inkassobolaget skriftligen och förklara varför du anser att kravet inte är korrekt. Du behöver kunna bevisa att du har protesterat mot inkassokravet, därför är det viktigt att du tar kontakt skriftligen. Du måste kunna presentera sakliga skäl till varför, till exempel att du skickat tillbaka varan, och inte bara skriva att du inte har råd för det är inte ett giltigt skäl.

Obetalt inkassokrav

Struntar du att betala inkassokravet kan inkassoföretaget vidta åtgärder och ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Detta innebär att du kommer få hem ett kravbrev från Kronofogden som du måste skriva på och skicka tillbaka. För att undvika att hamna hos Kronofogden behöver du betala skulden inom den angivna tiden och kontakta inkassoföretaget så att de kan återkalla kravbrevet från Kronofogden. Görs inte detta riskerar du att Kronofogden fattar ett beslut om skuld hos dem och då kan en betalningsanmärkning vara nära. Är det så att du inte betalat skulden trots kravbrevet från Kronofogden kommer din skuld att registreras hos Kronofogden och det leder som sagt till en betalningsanmärkning.

Om du inte har möjlighet att betala

Ibland har man helt enkelt inga pengar. Är det så att inkassokravet är korrekt men du inte har möjlighet att betala det behöver du kontakta inkassobolaget. Då kan ni tillsammans komma överens om en avbetalningsplan eller det alternativ som fungerar bäst för båda parterna. Det är viktigt att du gör det innan sista betalningsdag för att slippa kravbrev från Kronofogden. Under tiden en avbetalningsplan tas fram behöver du inte betala inkassokravet.

Få bättre koll med Anyfins ekonomiapp

Alla kan inte tycka att ekonomi är roligt eller enkelt och det är helt okej att inte tycka det. Anyfin har tagit fram en ekonomiapp för att underlätta för dig som upplever att du inte riktigt har koll på din ekonomi och de fakturor som du behöver betala varje månad. I appen kan du få en bra överblick över din ekonomi och de abonnemang du betalar för. Appen är ett bra hjälpmedel för att undvika att missa att betala fakturor som i sin tur leder till onödiga extrakostnader om de går vidare till inkasso.

Sänk räntan med oss

En av våra mest populära tjänster är att hjälpa människor sänka sin ränta. Här har du möjlighet att samla dina delbetalningar, kreditkortsfakturor och privatlån på en och samma räkning med ett betalningsdatum att hålla reda på. Detta underlättar för dig som tycker det är jobbigt att hålla reda på vad som ska betalas varje månad. Vår tjänst hjälper dig även att sänka räntan på din krediter.

Du kanske också gillar

Land

Sverige
www.facebook.comwww.instagram.comwww.tiktok.comwww.linkedin.comwww.youtube.com
Illustration av en person som ligger ned och blåser en tuggummibubbla.
Sverige

Anyfin AB, Drottninggatan 92, 111 36 Stockholm. Org. nummer: 559094-8005 © 2024 Anyfin AB är ett konsument­kreditinstitut och står under Finans­inspektionens tillsyn. Alla rättigheter reserverade.

Räkneexempel

Ett refinansieringslån på 5 000 kronor till 17.06 % nominell ränta med en återbetalningstid på 18 månader, med 18 avbetalningar om 317 kronor ger en effektiv ränta på totalt 18,46 %. Totalt att återbetala blir 5 702 kronor.

Det maximala beloppet som kan omfinansieras med Anyfin är 300 000 kr. Löptiden kan som kortast vara 1 månad och som längst 120 månader, beroende på den nuvarande löptid. Den nominella räntan kan som minst vara 6.48 % och som mest 19.90 %. Den effektiva räntan kan som minst vara 6.68 % och som mest 22.01%.