Vad är inkasso? Vi reder ut!

Om du inte betalat en räkning i tid kan företaget som inte fått betalt välja att vidta inkassoåtgärder för att driva in skulden. Men vad vet du egentligen om inkasso? Vi har svaren på alla frågor!

12 oktober 2021

Man som sitter på en restaurang och tittar på mobilen. Framför sig har han en kebab i bröd.

Om du inte betalar en räkning i tid kan företaget som inte fått betalt välja att vidta inkassoåtgärder för att driva in skulden. Inkasso är ett samlingsnamn för alla företag som jobbar med att driva in skulder. Men vad vet du egentligen om inkasso? Vi har svaren på alla dina frågor.

När företag skickat ut påminnelser som inte resulterat i någon betalning, låter de oftast ett inkassobolag ta över fakturan. Då är det inkassobolaget som kommer fortsätta att försöka driva in skulden genom att skicka ut något som kallas för inkassokrav.

Är inkasso samma sak som Kronofogden?

Nej, det är inte samma sak. Ett inkassokrav kommer från ett privat inkassoföretag, och inte från Kronofogden som är en statlig myndighet. Många tror att de har hamnat hos Kronofogden i det här skedet, men det har de alltså inte. Och du kommer inte heller att få en betalningsanmärkning. Men se till att betala, för att om skulden förblir obetald kommer inkassoföretaget att tillslut lämna över skulden till Kronofogden.

Vad är inkassoåtgärder?

Ett krav, eller någon annan typ av påtryckning räknas som en inkassoåtgärd. Betalningspåminnelser eller upplysningar om inkasso räknas däremot inte som inkassoåtgärder.

Varför har jag hamnat hos inkasso?

Ibland glömmer man att betala fakturor. Oftast skickas det ut betalningspåminnelser från företagen, men enligt lag är betalningspåminnelser ingenting som företag måste skicka ut. Skulle du trots påminnelser ändå missa att betala fakturan kommer tillslut företaget vidta inkassoåtgärder och överlåta den obetalda fakturan till ett inkassobolag.

När fakturan gått till inkasso innebär det att inkassobolaget kommer fortsätta att driva in skulden. De kommer att skicka ut ett inkassokrav med bland annat betalningsinformation och varför du är skyldig pengarna.

Ett inkassokrav skickas ut

När den obetalda fakturan har gått till inkasso innebär det att du kommer få hem ett inkassokrav som måste betalas. På inkassokravet kommer det tillkomma ränta och tilläggskostnader för inkassobolagets tjänster, vilket betyder att totalsumman kommer vara högre än på den första fakturan du fick.

Om du inte kan betala

Har din faktura kommit till inkasso och du inte har möjlighet att betala hela skulden på en gång går det att dela upp den. Det är viktigt att du kontaktar inkassobolaget innan senaste betalningsdatum för att komma fram till en bra lösning.

Om du anser att inkassokravet är felaktigt

Det händer absolut att ett inkassokrav är felaktigt, och det går att bestrida. För att göra det tar man kontakt med inkassobolaget och ger en sakligt grundad förklaring till varför det är felaktigt. Bedömningen kommer sedan att göras objektivt av inkassobolaget. Det spelar alltså ingen roll om det företag som kräver pengar av dig inte håller med. Ett exempel på en sakligt grundad förklaring är att du redan har betalat eller att du inte fått varan levererad.

Inkassolagen

Inkassobolag och alla som bedriver någon form av inkassoverksamhet har lagar och regler som de måste följa. Det finns en lag som heter Inkassolagen (IkL) som de måste förhålla sig till. Sedan finns det även något som kallas för god inkassosed som de också behöver förhålla sig till.

Att bedriva en verksamhet enligt god inkassosed innebär att man inte får utsätta den betalningsskyldige för någon form av trakasserier eller onödiga påtryckningar och kostnader. Alla som vidtar inkassoåtgärder behöver förhålla sig till dessa bestämmelser.

Inkassobolag har en skyldighet att lämna ut rätt information till den som är ska betala. De måste även se till att vara lättillgängliga när någon behöver komma i kontakt med dem och de måste återkoppla vid frågor om inkassokrav “utan onödigt dröjsmål”. Vilket innebär att ett svar ska komma så fort som möjligt.

Tillstånd för inkassoverksamheter

Vissa typer av inkassoverksamhet kräver ett tillstånd från IMY (Integritetsskydds Myndigheten). När en inkassoverksamhet arbetar med indrivning av fakturor på uppdrag av någon annan, eller om de har övertagit dem helt behöver de ett tillstånd.

Bolag som banker, kreditmarknadsbolag och försäkringsbolag behöver inte tillstånd från IMY för att bedriva inkassoverksamhet då de går under Finansinspektionens tillsyn.

Du kanske också gillar

Land

Sverige

Anyfin AB, Drottninggatan 92, 111 36 Stockholm. Org. nummer: 559094-8005 © 2024 Anyfin AB är ett konsument­kreditinstitut och står under Finans­inspektionens tillsyn. Alla rättigheter reserverade.

Räkneexempel

Besparingen blir 832 kr om ett lån på 10 000 kr flyttas till Anyfin vid följande exempel: Rörliga räntan går från 20.77% till 16.18%. Den nya månadskostnaden blir då 352 kr med 36 månaders återbetalningstid, den effektiva räntan blir 17.44% och det totala beloppet att återbetala 12 689 kr.

Det maximala beloppet som kan omfinansieras med Anyfin är 300 000 kr. Löptiden kan som kortast vara 1 månad och som längst 120 månader, beroende på den nuvarande löptid. Den nominella räntan kan som minst vara 6.48 % och som mest 19.90 %. Den effektiva räntan kan som minst vara 6.68 % och som mest 22.01%.