Vad är fonder?

När du investerar pengar i fonder ger du dina pengar möjlighet att växa över tid. Investering i fonder kanske kan verka skrämmande, men det är faktiskt enklare än vad många tror.

2 september 2021

En kvinna med långt brunt hår som sitter i en soffa hemma hos sig och tittar på sin mobil.

När du investerar pengar i fonder ger du dina pengar möjlighet att växa över tid. Investering i fonder kanske kan verka skrämmande, men det är faktiskt enklare än vad många tror. Vi går i det här blogginlägget igenom vad fonder är, hur det går till när du sparar i fonder och svarar på några vanliga frågor.

I en fond är en mängd olika värdepapper, till exempel aktier, samlade. Vad en fond innehåller för värdepapper är ingenting som du själv kan välja. Det däremot kan välja vilken inriktning och risknivå du vill att din fond ska ha.

Genom att spara pengar i fonder får du hjälp med att placera och investera pengarna i olika bolag, istället för att göra det själv. När pengarna investeras i flera olika bolag sprids risken ut, till skillnad från om du själv skulle investera i enskilda aktier.

Hur fungerar fondsparande?

När du sparar pengar i en fond äger du en del av fonden och de tillgångar som finns, och sprider därmed ut risken. Att fondspara innebär att du väljer inriktning, risknivå och summa du vill spara varje månad. Olika inriktningar du kan välja är exempelvis hållbarhet, världsdel eller branschinriktning.

Sedan kommer fondens förvaltare, som har expertis gällande den marknad som fonden är inriktad på, att sköta resten. En fondförvaltare sitter dagligen och analyserar saker som kan påverka fonden för att avgöra vilka värdepapper som är bra att investera i, och som kommer få dina pengar att växa.

Hur fondförvaltaren väljer värdepapper

Varje fond har något som kallas för fondbestämmelser som bestämmer hur fonderna får placeras. Det är fondförvaltaren, eller bolaget fonden finns hos, som bestämmer hur fondbestämmelserna ska se ut. Dessa bestämmelser baseras på de regler som finns och vilken inriktning som fonden ska ha.

Olika fondtyper

Det finns olika typer av fonder. Aktiefonder, räntefonder, blandfonder och hedgefonder är de vanligaste. Beroende på hur länge du tänkt spara och hur stor risk du vill ta så ska du spara i olika typer av fonder.

Aktiefonder

Aktiefonder passar dig som vill ta en högre risk men också ha chans till högre avkastning. En aktiefond investerar i (precis som namnet avslöjar) aktier. En aktie innebär att du äger en andel i ett företag, och går bra för företaget ger aktierna i fonden avkastning. Har du planerat ett långsiktigt sparande är en fond med högre risk till fördel då marknaden alltid gått uppåt historiskt.

Räntefonder

En räntefond passar för den som vill ta en lägre risk i sitt sparande. Det finns tre olika typer av räntefonder och de delas in i långa-, korta- och företagsobligationsfonder. Räntefonder placerar pengarna i räntebärande värdepapper som till exempel statsskuldväxlar eller obligationer. En obligation är ett räntebärande skuldebrev som bevisar att ägaren lånat ut pengar. Det är ett värdepapper som har en bestämd räntesats och en löptid på mer än ett år.

Blandfonder

En blandfond passar de som vill ha ett mellanting mellan aktie- och räntefonder när det kommer till risk och och avkastning. Detta eftersom fonden placerar i både aktier och räntebärande värdepapper. Fonden har antingen en bestämd fördelning mellan de två olika placeringarna, eller så väljer fondförvaltaren det beroende på marknadsläget.

Hedgefonder

En hedgefond skiljer sig från de andra typerna av fonder då den har mycket friare placeringsregler. I Sverige klassas den som en specialfond och förvaltaren har möjlighet att placera i olika typer av tillgångar. Avkastningen påverkas beroende på hur duktig förvaltaren är och avsikten med den här typen av fond är att minska risken att förlora sin investering och få avkastning oavsett om marknaden går upp eller ner.

Fonder eller aktier

Om du inte har koll på aktiemarknaden (eller tid till att hålla koll på den) är fonder ett jättebra alternativ. Du får ett brett sparande som sprider ut risken, men får ändå möjlighet till en bra avkastning beroende på vilken fond och risk du väljer att investera i.

Vilka värdepapper som fonden investerar i kan du dock inte påverka, och det kan vara en nackdel om det finns specifika företag eller värdepapper som du inte vill investera i. Då är aktier ett bättre alternativ eftersom du då har friare tyglar, och kan investera dina pengar precis där du vill.

Varför ska du spara i fonder?

Fonder är en bra sparform eftersom du på ett enkelt och smidigt sätt kan spara och investera pengar i både svenska och utländska värdepapper. Eftersom du sprider risken ut genom att spara i en fond är det en fördel, till skillnad från aktier där du investerar pengar i ett företag och därmed höjer risken.

Du behöver inte heller sätta dig in i marknaden och detaljerna kring placering. Det sköter de som har hand om fonderna åt dig. Skulle en aktie som finns med i fonden gå dåligt byter de helt enkelt ut den och justerar risknivån utan att du behöver oroa dig. Du kan även investera i marknader som du inte är så insatt i eftersom att andra sköter placeringarna åt dig.

Vilken fond ska jag välja?

Hur ska du tänka när du ska välja fond. Försök svara på dessa tre frågor.

  • Hur länge ska du spara?
  • Vad ska du spara till?
  • Vilken risk vill du ta?

Ska du spara under en kortare period rekommenderas det att välja en fond med låg risk. Men ska du spara under en längre tid kan du välja ett sparande med högre risk för att få högre avkastning över tid. Räntefonder har lägst risk och aktiefonder har högst risk.

Du kanske också gillar

Land

Sverige
www.facebook.comwww.instagram.comwww.tiktok.comwww.linkedin.comwww.youtube.com
Illustration av en person som ligger ned och blåser en tuggummibubbla.
Sverige

Anyfin AB, Drottninggatan 92, 111 36 Stockholm. Org. nummer: 559094-8005 © 2024 Anyfin AB är ett konsument­kreditinstitut och står under Finans­inspektionens tillsyn. Alla rättigheter reserverade.

Räkneexempel

Ett refinansieringslån på 5 000 kronor till 17.06 % nominell ränta med en återbetalningstid på 18 månader, med 18 avbetalningar om 317 kronor ger en effektiv ränta på totalt 18,46 %. Totalt att återbetala blir 5 702 kronor.

Det maximala beloppet som kan omfinansieras med Anyfin är 300 000 kr. Löptiden kan som kortast vara 1 månad och som längst 120 månader, beroende på den nuvarande löptid. Den nominella räntan kan som minst vara 6.48 % och som mest 19.90 %. Den effektiva räntan kan som minst vara 6.68 % och som mest 22.01%.