Finansiell hälsa – vad är det?

Vad finns det egentligen för koppling mellan ekonomi och välmående? Läs vidare så berättar vi allt du behöver veta.

30 december 2021

Finansiell hälsa – Vad är det?

Finansiell hälsa: ett uttryck vi slänger oss ganska mycket med på Anyfin. Men vad innebär det? Och vad finns det egentligen för koppling mellan ekonomi och välmående?

Det finns faktiskt en tydlig koppling mellan vårt välmående och ekonomi. Det har nämligen visat sig att de som känner sig trygga med sin privatekonomi har en bättre psykisk hälsa än de som inte gör det. Dessutom tenderar de som har en sämre ekonomisk situation att göra mindre bra ekonomiska val som riskerar att förvärra situationen ytterligare.

En tredjedel handlar på kredit

Den finansiella hälsa är lika viktig som den psykiska och fysiska hälsan. Men tyvärr så uppger en tredjedel av svenskarna idag att de är oroade över sin privatekonomi. En av fyra uppger dessutom att deras ekonomiska situation påverkar deras hälsa negativt. Samtidigt växer de svenska kreditskulderna lavinartat.

En tredjedel av Sveriges befolkning handlar på kredit. Något som är ganska lätt när kreditalternativen bara är ett klick bort. Tyvärr har detta lett till att en liten grupp människor handlar för mer än vad de har råd med. När man i slutet av månaden inte har möjlighet att betala sin skuld är det lätt hänt att hamna i en skuldspiral. Något som leder till ett sämre psykiskt mående. Som kan leda till att man fattar sämre beslut, som leder till… ja, det blir en negativ spiral helt enkelt.

Steg ett

Så hur blir man trygg i sin egen ekonomi? Vi tror att ett steg i rätt riktning kan vara att faktiskt våga titta. Titta på dina utgifter, vad du lägger pengar på, vad har du för spenderingsmönster, prenumerationer, fasta utgifter etcetera. När du sedan har fått en överblick på din ekonomi får du lättare att spara pengar och vet vilka fallgropar du ska undvika.

Steg två

Steg två skulle kunna vara att börja spara till en buffert, eftersom det också är en grej som leder till en ökad ekonomisk trygghet. Två ganska lätta åtgärder som kan leda till att du slipper en massa onödig oro, stress och osäkerhet kring pengar, och det hade väl varit skönt? Vill du ha bättre koll på vad en buffert är kan du läsa mer om det här.

Ladda ner Anyfin-appen idag så tar vi det första steget mot en sundare ekonomi tillsammans, vi lovar att hålla din hand.

Du kanske också gillar

Land

Sverige

Anyfin AB, Drottninggatan 92, 111 36 Stockholm. Org. nummer: 559094-8005 © 2023 Anyfin AB är ett konsument­kreditinstitut och står under Finans­inspektionens tillsyn. Alla rättigheter reserverade.

Räkneexempel

Besparingen blir 1 474 kr om ett lån på 10 000 kr flyttas till Anyfin vid följande exempel: Rörliga räntan går från 18.9% till 11.88%. Den nya månadskostnaden blir då 292 kr med 42 månaders återbetalningstid, den effektiva räntan blir 12.55% och det totala beloppet att återbetala 12 271 kr. Anyfin ger endast ut ett erbjudande om de kan förbättra din tidigare ränta. Anyfin kommer aldrig öka din totala lånekostnad genom att förlänga återbetalningstiden.

Det maximala beloppet som kan omfinansieras med Anyfin är 300 000 kr. Löptiden kan som kortast vara 1 månad och som längst 120 månader, beroende på den nuvarande löptid. Den nominella räntan kan som minst vara 6.48 % och som mest 19.90 %. Den effektiva räntan kan som minst vara 6.68 % och som mest 22.01%.