Tjänstvillkor

Villkor för Anyfin.com

1.1 Dessa villkor (”Villkoren”) gäller då Anyfin AB med organisationsnummer 559094-8005, tillhandahåller inhämtningstjänster via webb eller app (”Tjänsten”).

1.2 För att använda Tjänsten måste du vara minst 18 år och/eller i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av Villkoren.

1.3 Genom att använda tjänsten godkänner och accepterar du villkoren.

1.4 Vid användning av Tjänsten ger du Anyfin tillgång till dina inloggningsuppgifter hos tredje man såsom banker och andra tjänsteleverantörer (”Externa inloggningsuppgifter”). Genom att använda Tjänsten godkänner och uppdrar du åt Anyfin att för din räkning använda dina Externa inloggningsuppgifter för att ladda ner information, inklusive din senaste faktura, från dessa externa användarkonton till att använda för en ansökan hos Anyfin och använda Tjänsten i enlighet med dessa Villkor. Informationen kan även omfatta personuppgifter, vilka behandlas i enlighet med Anyfins integritetspolicy.

1.5 Genom Tjänsten har du möjlighet att inhämta din senaste faktura samt uppgifter om saldo och kontouppgifter.

1.6 Du ansvarar för att du har rätt att använda Externa inloggningsuppgifter och Informationen i Tjänsten. Du ansvarar även för all användning av Tjänsten och för att dina inloggningsuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst.

1.7 Användning av Tjänsten är kostnadsfri.

1.8 Det är inte heller tillåtet att otillbörligt nyttja erbjudanden eller på annat sätt missbruka Tjänsten.

1.9 Du ansvarar för att informationen som du laddar upp eller lägger in i Tjänsten inte gör intrång i någon annans rättigheter eller annars står i strid med lag eller annans rätt, samt att du har rätt att förfoga över Externa inloggningsuppgifter och Informationen samt har inhämtat erforderliga godkännanden i den omfattning som krävs för att använda Tjänsten och för att Anyfin ska ha rätt att tillhandahålla dig Tjänsten.

1.10 Anyfin har rätt att när som helst stänga av en användare från att använda Tjänsten om användaren bryter mot Villkoren eller annars använder Tjänsten på ett sätt som kan orsaka Anyfin eller tredje man skada.

1.11 Anyfin har för avsikt att all information i Tjänsten ska vara korrekt inhämtad och så uppdaterad som möjligt. Anyfin kan dock inte garantera tillgängligheten till Tjänsten eller tillförlitligheten eller korrektheten på informationen som finns presenterad i Tjänsten. Anyfin kan inte ställas till svars för om Tjänsten ligger nere eller om någon information eller funktionalitet inte fungerar som förväntat.

1.12 Anyfin ska inte ha något ansvar för eventuella ekonomiska eller andra beslut du tar baserat på användning av Tjänsten.

1.13 Anyfin är inte ansvarig för dröjsmål eller förlust som beror på omständighet som part inte råder över och som väsentligt försvårar uppfyllelsen av förpliktelsen ifråga eller som medför att uppfyllandet av förpliktelsen inte är ekonomiskt försvarbar.

Land

Sverige
www.facebook.comwww.instagram.comwww.tiktok.comwww.linkedin.comwww.youtube.com
Illustration av en person som ligger ned och blåser en tuggummibubbla.
Sverige

Anyfin AB, Drottninggatan 92, 111 36 Stockholm. Org. nummer: 559094-8005 © 2024 Anyfin AB är ett konsument­kreditinstitut och står under Finans­inspektionens tillsyn. Alla rättigheter reserverade.

Räkneexempel

Ett refinansieringslån på 5 000 kronor till 17.06 % nominell ränta med en återbetalningstid på 18 månader, med 18 avbetalningar om 317 kronor ger en effektiv ränta på totalt 18,46 %. Totalt att återbetala blir 5 702 kronor.

Det maximala beloppet som kan omfinansieras med Anyfin är 300 000 kr. Löptiden kan som kortast vara 1 månad och som längst 120 månader, beroende på den nuvarande löptid. Den nominella räntan kan som minst vara 6.48 % och som mest 19.90 %. Den effektiva räntan kan som minst vara 6.68 % och som mest 22.01%.