Räntehöjning på lån

Anyfin höjer räntan på sina lån. Vi förklarar varför, och hur det kommer påverka dig som kund.

Gul trappa
Gul trappa
Gul trappa

Varför höjer Anyfin räntan?

Inflationen är uppe i nivåer vi inte sett sedan tidigt 90-tal. Både globalt och i Sverige har priser på bland annat livsmedel, energi och bränsle stigit och fått centralbanker att agera.

Centralbankens verktyg för att hålla inflationen på en lagom nivå är att justera styrräntan. Genom att höja styrräntan påverkas våra köpbeteenden. En minskad efterfrågan leder i sin tur till sänkta kostnader och på så sätt hoppas man att inflationen bromsas.

Räntan på Anyfins lån kan justeras beroende på yttre omständigheter. Det innebär att räntan kan förändras över tid. När våra upplåningskostnader ökar måste vi följa med i vår prissättning. (Upplåningskostnaden är kostnaden för oss att låna pengar av banken, som vi i sin tur betalar av våra kunders lån med.)

Tyvärr är vi i ett läge där vi kommer att justera räntan på lånen. Denna räntehöjning gör det möjligt för oss att fortsätta hjälpa konsumenter med dyra lån och krediter att sänka sina kostnader.

Orangea staplar

Vanliga frågor

Hur mycket kommer räntan höjas?

Höjningen baseras på förändringar i ränteläget sedan lånet togs. Den exakta höjningen per lån kan du se i fakturautskicket för mars.

När kommer höjningen att ske?

Räntan på ditt lån med Anyfin kommer att höjas från och med 1 april.

Var ser jag den totala kostnaden för min kredit?

Du ser den totala kostnaden för din kredit i appen och på varje faktura.

Bakgrund

Du kan alltid kontakta oss om du undrar något

Land

Sverige

Anyfin AB, Drottninggatan 92, 111 36 Stockholm. Org. nummer: 559094-8005 © 2024 Anyfin AB är ett konsument­kreditinstitut och står under Finans­inspektionens tillsyn. Alla rättigheter reserverade.

Räkneexempel

Besparingen blir 832 kr om ett lån på 10 000 kr flyttas till Anyfin vid följande exempel: Rörliga räntan går från 20.77% till 16.18%. Den nya månadskostnaden blir då 352 kr med 36 månaders återbetalningstid, den effektiva räntan blir 17.44% och det totala beloppet att återbetala 12 689 kr.

Det maximala beloppet som kan omfinansieras med Anyfin är 300 000 kr. Löptiden kan som kortast vara 1 månad och som längst 120 månader, beroende på den nuvarande löptid. Den nominella räntan kan som minst vara 6.48 % och som mest 19.90 %. Den effektiva räntan kan som minst vara 6.68 % och som mest 22.01%.