Hur är det med den ekonomiska folkhälsan?

En undersökning om svenskarnas tankar, känslor och beteenden när det kommer till ekonomi.

lightbulb
lightbulb
lightbulb

Hur har de stigande priserna på el, bränsle och gas påverkat din ekonomiska situation?

  • 29 % Jag har inte längre råd med samma livsstil
  • 21 % Jag kämpar för att få månaden att gå ihop
  • 20 % Jag kan inte längre spara alls
Ett rött stapeldiagram med gul bakgrund.

Hur planerar du att betala dina el-och gasräkningar?

  • 10 % Jag har inte tillräckligt med pengar, och vet inte hur jag ska finansiera mina el-och gasräkningar
  • 8 % Jag har en buffert, men den räcker inte hela vintern
  • 5 % Jag kommer behöva ta en ny kredit för att kunna betala
Ett rött stapeldiagram med rosa bakgrund.

49 % av svenskarna har blivit mer oroliga över sin ekonomi på grund av läget globalt.

På grund av de ökade levnadskostnaderna har skulderna hos 12 % av svenskarna ökat.

12%

"Min hälsa har påverkats negativt av den ekonomiska situationen globalt."

De flesta känner sig oroliga och stressade över framtiden. Vissa har ont i magen och sover dåligt. Detta är särskilt vanligt bland personer mellan 18–34 år.

Två röda block.

Vill du ta del av fler resultat?

Metod

Undersökningen skapades av YouGovs analysinstitut. 1007 svenskar i åldrarna 18–54 intervjuades genom CAWI metoden under perioden 26 september – 8 oktober 2022.

Data vägdes efter parametrarna kön, ålder och geografi utifrån en idealvägning av Statistiska Centralbyrån. Detta så att resultaten är representativa för befolkningen i förhållande till ovan nämnda målgrupp.

Studien genomfördes i Sverige, Finland, Norge och Tyskland och kommer fortsättningsvis uppdateras kvartalsvis och alltid inkludera minst 1000 svarande i varje land.

Land

Sverige

Anyfin AB, Drottninggatan 92, 111 36 Stockholm. Org. nummer: 559094-8005 © 2024 Anyfin AB är ett konsument­kreditinstitut och står under Finans­inspektionens tillsyn. Alla rättigheter reserverade.

Räkneexempel

Ett refinansieringslån på 5 000 kronor till 17.06 % nominell ränta med en återbetalningstid på 18 månader, med 18 avbetalningar om 317 kronor ger en effektiv ränta på totalt 18,46 %. Totalt att återbetala blir 5 702 kronor.

Det maximala beloppet som kan omfinansieras med Anyfin är 300 000 kr. Löptiden kan som kortast vara 1 månad och som längst 120 månader, beroende på den nuvarande löptid. Den nominella räntan kan som minst vara 6.48 % och som mest 19.90 %. Den effektiva räntan kan som minst vara 6.68 % och som mest 22.01%.