Samla lån med dålig kreditvärdighet

Att samla lån kan vara ett bra sätt att få bättre översikt på dina utgifter, sänka dina lånekostnader och samla allt på en faktura. Genom att samla lån kan du sänka räntan på dina lån och bli skuldfri snabbare. Här kan du läsa mer om vad det innebär att samla lån och hur man kan förbättra sin kreditvärdighet.

En man som ligger i en soffa och tittar på sin mobil.
En man som ligger i en soffa och tittar på sin mobil.
En man som ligger i en soffa och tittar på sin mobil.

Samlar Anyfin lån?

Du kan flytta över flera lån till oss och samla allt i vår app. Men en viktig skillnad är att du inte behöver ta ett nytt, så kallat samlingslån med oss. Du flyttar bara över de lån och krediter som du redan har – och får bättre ränta ändå.

Kan Anyfin hjälpa mig om jag har dålig kreditvärdighet?

När du ansöker om att sänka räntan på ett lån gör vi en kreditupplysning hos UC samt en egen kreditprövning. Detta eftersom vi vill vara säkra på att alla som flyttar sina lån till oss har möjlighet att betala tillbaka. I vår kreditprövning spelar ditt kreditbetyg självklart roll, och påverkar vilken ränta vi kan erbjuda dig.

Men det finns en viktig sak som skiljer oss från många andra i det här: vi ger bara ett erbjudande om vi kan förbättra din situation. Vi har byggt vår tjänst på ett sätt som gör att du bara kan bli kund om vi kan göra det bättre. Kan vi inte sänka din totalkostnad, får du inget erbjudande. Och det kanske är ganska bra i grund och botten.

Samla lån och krediter med låg kreditvärdighet

Det är möjligt att samla lån med låg kreditvärdighet, men det kan vara svårare att få ett lån med bättre villkor eftersom banken ser det som en större risk att låna ut pengar till dig.

Men, när du samlar dina lån förbättras i regel din kreditvärdighet eftersom antalet aktiva krediter blir färre. Men räntan kan ibland vara högre på samlingslån om du har betalningsanmärkningar, men den är många gånger lägre än om du skulle betala varje lån separat.

Syftet med ett samlingslån är att baka ihop flera småkrediter i ett enda större lån för att sänka dina räntekostnader. Så det är viktigt att se till så återbetalningstiden inte förlängs.

Samla lån trots många förfrågningar

Varje gång du ansöker om ett lån eller kredit görs en kreditupplysning. Varje sådan förfrågan registreras hos UC och syns sedan på ditt kreditbetyg.

Det finns ingen exakt gräns för hur många förfrågningar som anses vara för många, eftersom varje långivare har sina egna bedömningskriterier. Men generellt sett är det bäst att försöka undvika att ansöka om för många lån inom en kort tidsperiod.

Att samla lån och krediter om du har många UC-förfrågningar kan vara ett bra första steg mot att förbättra din kreditvärdighet. Då tar du ett större lån för att betala av andra, oftast mindre och dyrare krediter.

Vad är kreditvärdighet då?

Kreditvärdighet är ett slags mått som visar din förmåga att betala tillbaka ett lån. När du vill låna pengar gör banken en kreditupplysning på dig, oftast via UC. Dessa uppgifter använder banken som underlag för att bevilja lånet, något som kallas för riskbedömning.

I en kreditupplysning syns bland annat dina aktiva lån och krediter, betalningsanmärkningar, skuldsaldon och hur många kreditupplysningar som gjorts på dig under de senaste 12 månaderna. Tillsammans skapar de en ekonomisk bild av dig som låntagare.

Dålig kreditvärdighet – vad innebär det?

En dålig kreditvärdigghet innebär att banken ser det som en större riskt att låna ut pengar till dig. Det finns olika faktorer som kan sänka din kreditvärdighet, till exempel

  • En oregelbunden inkomst
  • Betalningsanmärkningar
  • Antalet aktiva lån och krediter
  • Obetalda skulder hos Kronofogden

Varje gång någon gör en kreditupplysning hos dig sparas den hos UC i 12 månader. För många kreditupplysningar under en tolvmånadersperiod kan alltså påverka din kreditvärdighet negativt.

Hur kan jag förbättra min kreditvärdighet?

Det går att förbättra en låg kreditvärdighet på flera olika sätt, vilket på sikt också bidrar till en bättre ekonomi. Här kommer några tips:

Avsluta outnyttjade krediter

Har du kreditkort du inte använder kan det vara en bra idé att klippa sönder kortet och avsluta kreditkontot. En öppen kredit påverkar ditt kreditbetyg negativt, oavsett om du utnyttjar den eller inte.

Betalningsanmärkningar påverkar din kreditvärdighet

Betalningsanmärkningar stannar kvar i 3 år och påverkar din kreditvärdighet negativt. I takt med att betalningsanmärkningarna försvinner förbättras också ditt kreditbetyg. Funderar du på att samla lån och vill få en bra ränta på lånet kan det vara en bra idé att vänta tills du inte längre har några betalningsanmärkningar, om det finns möjlighet till detta.

Undvik för många UC-förfrågningar

Många UC-förfrågningar sänker din kreditvärdighet. Varje gång du tar lån, hyr bostad, bil eller båt, handlar på avbetalning eller köper på kredit görs en kreditupplysning. Hur många UC-förfrågningar som anses vara “för mycket” kan variera mellan olika långivare. Som regel ska du helst ha mindre än 10 förfrågningar under en tolvmånadersperiod.

Kan Anyfin hjälpa mig att samla lån med dålig kreditvärdighet?

Anyfin ger inte ut nya, så kallade samlingslån. Med Anyfin flyttar du istället över de lån du redan har till oss – men får en bättre ränta ändå.

För att vi ska kunna hjälpa dig att sänka din ränta finns det några krav som du som ansöker behöver uppfylla:

  • Vara minst 18 år gammal.
  • Vara folkbokförd i Sverige.
  • Inte ha mer än en betalningsanmärkning eller någon betalningsanmärkning inom de senaste 12 månaderna.
  • Inte ha aktivt skuldsaldo hos Kronofogden.
  • En inkomst från arbete, alternativt föräldrapenning, pension eller sjukersättning.
En man som sitter vid ett bord och funderar.

Hur fungerar Anyfin?

1

Ansök

Välj din kreditgivare i listan så sköter vi resten. En ansökan är kostnadsfri och du binder dig inte till något.

2

Få erbjudande

Vi gör en individuell kreditbedömning för varje ansökan. Kan vi sänka din totalkostnad skickar vi ett erbjudande till dig.

3

Vi betalar av din skuld

Accepterar du ditt erbjudande betalar vi av krediten till din nuvarande kreditgivare och flyttar den till oss.

4

Betala mindre

Från och med nu har du lägre ränta och betalar av dina lån med förbättrade villkor. Självklart förlänger vi aldrig återbetalningstiden.

En mobil som visar ett erbjudande från Anyfin.

Vanliga frågor om Anyfin

Vad är skillnaden på Anyfin och andra företag som samlar lån?

Kanske en av de viktigaste skillnaderna mellan Anyfin, jämförelsetjänster och långivare: hos oss kan du inte ta några nya lån med ränta. Bara förbättra villkoren på de du redan har. Vi vill nämligen inte bidra till en ökad skuldsättning, utan bara hjälpa dig att förbättra din situation.

Tar ni en kreditupplysning?

Ja det gör vi. Den ligger till grund för vår kreditbedömning. Oavsett hur många fakturor du skickar in tar vi endast en kreditupplysning hos Upplysningscentralen (UC) som är giltig hos oss i 30 dagar. Är du eller blir kund till oss är giltighetstiden 60 dagar.

Kostar det något att ansöka?

Nej, att ansöka om att sänka din ränta är alltid kostnadsfritt.

Sänk räntan på dina lån och krediter

Land

Sverige

Anyfin AB, Drottninggatan 92, 111 36 Stockholm. Org. nummer: 559094-8005 © 2023 Anyfin AB är ett konsument­kreditinstitut och står under Finans­inspektionens tillsyn. Alla rättigheter reserverade.

Räkneexempel

Besparingen blir 1 474 kr om ett lån på 10 000 kr flyttas till Anyfin vid följande exempel: Rörliga räntan går från 18.9% till 11.88%. Den nya månadskostnaden blir då 292 kr med 42 månaders återbetalningstid, den effektiva räntan blir 12.55% och det totala beloppet att återbetala 12 271 kr. Anyfin ger endast ut ett erbjudande om de kan förbättra din tidigare ränta. Anyfin kommer aldrig öka din totala lånekostnad genom att förlänga återbetalningstiden.

Det maximala beloppet som kan omfinansieras med Anyfin är 300 000 kr. Löptiden kan som kortast vara 1 månad och som längst 120 månader, beroende på den nuvarande löptid. Den nominella räntan kan som minst vara 6.48 % och som mest 19.90 %. Den effektiva räntan kan som minst vara 6.68 % och som mest 22.01%.