Järjestelylaina

Mitä järjestelylainat ovat ja kannattaako niitä ottaa? Käymme tässä artikkelissa läpi, mitä hyötyjä ja haittoja järjestelylainoissa on.

järjestelylaina
järjestelylaina
järjestelylaina

Järjestelylaina

Nykypäivän lainamarkkinat ovat huomattavan nopeat verrattuna esimerkiksi vielä 20 vuoden takaiseen aikaan. Internetin ja sieltä saatavien tietojen perusteella lainan hakemiseen saatavat tiedot ovat luotonmyöntäjien saatavilla, milloin vain ja mihin kellonaikaan tahansa. Kun tähän yhdistetään se, että nykyään on olemassa hyvin monia erilaisia lainamuotoja, on lainamarkkinat ja niiden käyttö lisääntynyt huomattavasti.

Nykyään on mahdollista ostaa melkein mitä tahansa osamaksulla. Osamaksulla voi hankkia muun muassa auton, puhelimen, tietokoneen ja jopa vaatteita. Osamaksu on kätevä tapa tilanteessa, jossa talous on kestävällä tolalla, mutta tarpeen vaatiessa rahaa ei ole laittaa ylimääräistä niin paljon, että tuotteen saisi ostettua kerralla pois.

Erilaisten lainojen ja osamaksujen kohtuullisen helppo saatavuus voi myös ajaa tilanteeseen, jossa kuukausittaisia laskuja on useita ja niiden hallinnoiminen voi olla liian haastavaa tai jopa tilanteeseen, jossa rahat eivät enää yksinkertaisesti riitä kaikkien maksamiseen.

Tällaisessa tilanteessa järjestelylaina voi helpottaa kaikkien lainojen hoitamista. Hyvällä järjestelylainalla lainanhakija on mahdollista pienentää omia kuukausimenojaan ja jopa koko luoton takaisinmaksettavaa summaa. Tämä johtuu siitä, että yhdessä lainassa maksetaan vain yhden lainan kuluja, kuten tilinhoitomaksua tai muita vastaavia. Järjestelylainan hakeminen samalla kilpailuttaa lainan. Järjestelylainan avulla lainan korko voi pienentyä verrattuna kaikkiin pienempiin lainoihin, joissa korot voivat vaihdella rajustikin.

Järjestelylaina – Pankkien bisnestä vai oikeasti hyvä asia?

Järjestelylainasta on olemassa monta mielipidettä, mutta lähtökohtaisesti järjestelylaina oikein käytettynä on lainahakijan kannalta yleensä fiksu ratkaisu. Järjestelylainaa ei kuitenkaan kannata hakea sen takia, että saisi esimerkiksi joustoluotot uudelleen käyttöön, vaan sen avulla pitäisi oikeasti päästä tilanteeseen, jossa velkaantuminen pysähtyy ja lainanmaksu on joutuisampaa.

Pankeille järjestelylainat ovat tietysti bisnestä. Järjestelylainat ovat yleensä suuria, kun niitä verrataan lainoihin, joita niiden avulla järjestellään. Nimitys järjestely tuleekin siitä, että hajallaan olevat luotot järjestetään yhteen pankkiin tai rahoituslaitokseen, jonka kanssa ollaan velkasuhteessa kaikkien olemassa olevien luottojen verran.

Järjestelylainoissa ei yleensä oteta huomioon lainoja, joihin liittyy jokin vakuus. Tällaisia ovat muun muassa autorahoituksella hankittu auto tai asuntolaina, jossa lainan vakuutena on omistettu asunto.

Kuten edellä jo mainittiin, on järjestelylaina hyvä asia, mikäli sitä käytetään oikein ja oikeilla tavoitteilla. Järjestelylaina voi helpottaa omaa taloudenhoitoa, sillä järjestelylainan avulla luottojen ja osamaksujen maksaminen keskittyy yhteen päivään toisin kuin useamman luoton tapauksessa. Järjestelylainan avulla kaikkia aiempi lainoja voi siis hoitaa yhdellä kuukausilaskulla.

Kaupallinen järjestelylaina

Pankit tarjoavat järjestelylainaa lainatuotteena, joiden summat ovat verrattain suuria. Pankit pyrkivät saamaan itselleen uusia asiakkaita maksamalla vanhat luotot pois muille luotonantajille ja näin ollen haalimaan asiakkaan lainanhoitomaksut ja korkotuotot itselleen. Nämä maksut ovat pankille tuottoa, joten järjestelylaina on aina pankille hyvä asia.

Pankit siis myöntävät lainanhakijalle uuden lainan, jolla maksetaan kokonaisuudessaan vanhat vakuudettomat luotot pois ja lainapääoma syntyy uuden pankin tai rahoituslaitoksen alle. Järjestelylaina pankista voi olla joko vakuudellista tai vakuudetonta.

Järjestelylainassa vanhojen lainojen takaisinmaksu voi tapahtua kahdella tavalla. Lainanhakija voi ilmoittaa kaikkien lainojensa maksutiedot lainanmyöntävälle pankille tai sitten laina maksetaan tilille, jonka jälkeen lainanhakija voi maksaa lainan itse nykyisille velkojille.

Järjestelylaina luottotiedottomalle

Suurten lainasummien kanssa on mahdollista ajautua tilanteeseen, jossa lainojen takaisinmaksu voi syystä tai toisesta vaikeutua, mikä taas voi johtaa maksuhäiriömerkintään. Maksuhäiriömerkinnällä on suuret vaikutukset ihmisen elämään, sillä se voi haitata muun muassa lainansaantia, asunnon hankintaa ja uusien osamaksujen saamista esimerkiksi puhelinta tai autoa varten.

Koska luottotietojen menettäminen on suuri kolaus lainan saamiselle, vaikeutuu myös järjestelylainan saaminen vapailta markkinoilta. Vapaaehtoisina velkajärjestelykeinoina, on saatavilla myös sosiaalituen tai takuusäätiön takaamaa lainaa, jolla voi maksaa pienemmät luotot ja yhdistää ne isommaksi järjestelylainaksi.

Pienituloisen on mahdollista selvittää tuettujen järjestelylainojen hakemista eri paikoista. Tuetulla tarkoitetaan tässä tarkoituksessa takuusäätiön ja Sosiaalitoimen takaamia lainoja. Kunnan sosiaalitoimi voi auttaa velkojen järjestelyssä, sillä sen kautta voi saada takauksen lainanmaksulle. Sosiaalinen luotto tulee hakea kunnan sosiaalitoimesta, mutta kaikissa kunnissa tätä ei ole valitettavasti saatavilla.

Takuusäätiöltä voi myös tarkastaa mahdollisuuden saada takausta järjestelylainaa varten. Tällöin takauksen saadessaan, henkilön tulee itse hakea tämän jälkeen lainaa pankista tai jostain muusta rahoituslaitoksesta. Järjestelylainan takauksen saamiseksi lainanhakijalla tulee olla realistinen mahdollisuus maksaa lainat pois takuusäätiön lainan avulla.

Julkisen tahon takaamissa järjestelylainoissa pätee sinänsä samat säännöt kuin kaupalliselta puoleltakin haettavissa järjestelylainoissa. Maksukyvyttömät hakijat eivät voi saada kumpaakaan lainaa, mutta julkisen tahon takauksen hyötynä on, että esimerkiksi maksuhäiriömerkintä eli luottotiedottomuus ei välttämättä muodostu esteeksi.

Anyfin voi auttaa aikaisemmassa vaiheessa

Järjestelylainamarkkinat ovat isot ja tarjolla on monenlaisia rahoituslaitoksia ja toimijoita, jotka tarjoavat järjestelylainoja kuluttajien tarpeisiin. Anyfin tarjoaa omalta osaltaan jälleenrahoituspalvelua, jonka avulla luotot ja osamaksut on mahdollista keskittää yhden rahoituslaitoksen alle.

Anyfin ei kuitenkaan tarjoa kaupallista järjestelylainaa vaan jälleenrahoituspalvelu toimii eri periaatteella. Anyfinin jälleenrahoituspalvelun avulla lainanhakijan on mahdollista saada jo olemassa oleville luotoilleen halvemmat kulut ja matalammat korko. Anyfin tarjoaa uudelleenrahoitusta hakijoille, joilla on olemassa olevia luottoja korkeintaan 20 000 euroon saakka.

Vaikka lainoja hoidetaankin Anyfinin kautta jatkossa vain yhdellä laskulla eivät luotot sinänsä kuitenkaan järjesty yhdeksi suureksi lainaksi, vaan lainoja lyhennetään kuukausittain, kunnes ne on saatu maksettua pois. Anyfinin palvelu voi kuitenkin helpottaa taloudenhallintaa, sillä saat kuukaudessa vain yhden laskun, jolla maksat olemassa olevia luottojasi pois.

Anyfinin avulla voi saada apua tilanteessa, jossa kuluttaja haluaa laskea luottojensa hintaa ja korkoa. Anyfin ei tee tarjousta, mikäli lainan kokonaiskustannuksia ei pystytä laskemaan. Jokainen luotto myös tulee hakea erikseen, eikä samalla hakemuksella voi hakea useamman luoton kulujen laskemista kerralla.

Lopuksi

Järjestelylaina voi olla hyvä vaihtoehto tilanteessa, jossa luottojen kokonaissumma on päässyt karkaamaan käsistä tai eri luottoja ja osamaksuja on niin paljon, että niiden maksamisen muistaminen menee haastavaksi.

Järjestelylainassa tärkein asia on, että lainan hoitamiseen sitoudutaan tosissaan. Järjestelylainat ovat verrattain suuria esimerkiksi osamaksujen summiin verrattuna, joten niiden osalta tulee olla tarkkana, että järjestelylainan kuukausimaksu on lainanhakijan maksettavissa.

Järjestelylainan tarkoituksena tuleekin aina olla, että henkilö saa maksettua pois lopun viimein kaikki lainansa ja on järjestelylainan jälkeen velaton.

Näin madallat luottojesi korkoa Anyfinin avulla

1

Jätä hakemus

Jätä ilmainen hakemus joko sovelluksessamme tai nettisivuillamme. Hakemusta varten tarvitset vain kuvan laskustasi. Hakemuksen lähettäminen ei sido sinua vielä mihinkään.

2

Vastaanota tarjous

Jos voimme madaltaa nykyisten luottojesi kustannuksia, saat tarjouksen. Tarjous on voimassa 7 päivää ja voit rauhassa päättää hyväksytkö tarjouksen.

3

Siirrämme luottosi meille

Jos hyväksyt tarjouksen, maksamme luottosi pois nykyiselle luotonantajallesi ja siirrämme luottosi meille.

4

Lyhennä luottoa jatkossa meille, mutta matalammilla kuluilla!

Valmista! Tästä eteenpäin lyhennät luottoa Anyfinille, mutta matalammilla kokonaiskuluilla.

järjestelylaina

Usein kysytyt kysymykset

Voiko järjestelylainalla saada isompaa lainaa?

Lainamarkkinat ovat yleensä ottaen aika aggressiivisia ja isomman lainan saaminen ei yleensä ottaen ole kovinkaan vaikeaa, mikäli oma taloudellinen kantokyky sen kestää. Järjestelylaina tulisi kuitenkin aina ottaa sillä ajatuksella, että sen maksettuaan henkilö olisi kokonaan velaton.

Minkälainen korko järjestelylainoissa on?

Normaaleihin kulutusluottoihin verrattuna järjestelylainat ovat yleensä suurempia, joten niissä korkoprosentti voi olla alle 1000 euron lainaa pienempi. Suuremmassa lainasummassa kuitenkin pienempikin korkoprosenttia voi tuoda paljon maksettavaa korkoa.

Saako Anyfinilta järjestelylainaa?

Anyfinilta ei voi saada laisinkaan normaalia kaupallista järjestelylainaa. Kuluttajan on kuitenkin mahdollista hakea jälleenrahoitusta olemassa oleville luotoilleen 20 000 euroon saakka. Sen avulla on mahdollista laskea omien luottojen ja lainojen kustannuksia ja näin ollen päästä lainoista nopeammin eroon.

Millaista korkoa tarjoatte luotolleni?

Otamme aina huomioon käyttäjiemme yksilöllisen tilanteen kun teemme tarjouksen. Sen sijaan, että kaikki saisivat saman koron, teemme jokaisesta käyttäjästämme henkilökohtaisen luottoarvion. Tarjoamamme nimelliskorot ovat 3.95%-19.88%. Tämän lisäksi meidän automaattiset prosessit pitävät kulumme pieninä.💸

Hakemuksen jättäminen tai tarjouksen saaminen ei sido sinua vielä mihinkään. Voit rauhassa miettiä mahdollista tarjousta. Emme koskaan tee tarjousta mikäli emme voi madaltaa luottosi kustannuksia!

Mitä luotolleni tapahtuu jos hyväksyn tekemänne tarjouksen?

Kun siirrät luottosi meille, siirrämme luottosi aiemmalta luotonantajaltasi meille. Luoton siirtäminen meille vaikuta esimerkiksi luottokorttisi luottorajaan, kerättyihin pisteisiin tai mahdollisuuteesi käyttää samaa palvelua uudelleen. Kun luottosi on siirretty, alat maksamaan lainaa Anyfinille, mutta matalammalla korolla ja kokonaiskustannuksilla. Saat meiltä laskun kerran kuukaudessa sovelluksessa ja sähköpostitse.

Voinko hakea jälleenrahoitusta usealle luotolle? Kuinka monelle?

Tietenkin! Luottojen määrällä ei ole ylärajaa, mutta voimme jälleenrahoittaa luottoja enintään yhteensä 20 000 euron arvosta asiakasta kohden. Jokaisen hakemuksen yhteydessä tehdään aina erillinen luottoarvio.

Saanko vain yhden laskun?

Kyllä. Vaikka jälleenrahoittaisit kauttamme useamman luoton, lähetämme sinulle vain yhden kuukausilaskun, joka sisältää kaikki Anyfinillä jälleenrahoittamasi luotot. Luotot eivät kuitenkaan yhdisty yhdeksi yhdistelmälainaksi, vaan ne säilyvät itsenäisinä luottoinaan omine korkoprosentteineen. Kuukausilasku meiltä lähetetään kunkin kuukauden puolivälissä.

Tarkistatteko hakijan luottotiedot?

Tarkistamme aina luottotiedot hakemuksen yhteydessä. Valitettavasti emme voi jälleenrahoittaa luottojasi, mikäli sinulla ilmenee maksuhäiriömerkintä luottotietojen tarkistuksen yhteydessä. Kun maksuhäiriömerkintä poistuu tiedoistasi, voit ehdottomasti tehdä uuden hakemuksen ja arvioimme mahdollisuuden jälleenrahoitukseen uudestaan.

Madalla kulutusluottojesi korkoa

Maa

Suomi
www.facebook.comwww.instagram.comwww.linkedin.comwww.youtube.com
Piirros henkilöstä, joka makaa maassa ja puhaltaa purkkaa suusta.
Suomi

Anyfin AB filial i Finland, Bulevardi 21, 00120 Helsinki. Org. nummer: 3011348-7 © 2024 Anyfin AB filial i Finland on kulutusluottolaitos, joka toimii Finanssivalvonnan alaisena. Kaikki oikeudet pidätetään.

Laskuesimerkki

2000€ suuruinen jälleenrahoituslaina, jonka todellinen vuosikorko on 15,34%, takaisinmaksuaika 44 kuukautta, muut kulut 0€, ja maksuerien määrä 44, johtaa 58,73€ kuukausimaksuun. Lainan kokonaiskustannus on 2584€.

Myöntämiemme jälleenrahoitusluottojen summa on 10-30 000€ asiakasta kohden ja laina-aika voi olla 2-120 kuukautta, riippuen asiakkaan nykyisestä laina-ajasta. Luoton nimelliskorko on 6.48%-19.0%, todellinen vuosikorko on 6.68%-20.75% ja kuukausikulu 0€