Vilkår for bruk av tjenesten

Les våre vilkår for bruk av tjenesten

1.1 Disse vilkårene (Vilkårene) gjelder når Anyfin AB med organisasjonsnummer 559094-8005 og dens filialer og Datterselskap (sammenlagt “Anyfin”), sørger for innhentingstjenester via nett eller app (“Tjenesten”).

1.2 For å bruke Tjenesten må du være minst 18 år og/eller for øvrig behørig til å inngå avtale samt akseptere å være bundet av Vilkårene.

1.3 Ved å bruke tjenesten godkjenner og aksepterer du Vilkårene.

1.4 Ved bruk av Tjenesten gir du Anyfin tilgang til dine gjeldsopplysninger hos tredjeparter som banker og andre finansforetak gjennom gjeldsopplysningsforetaket Gjeldsregisteret AS. Ved å bruke Tjenesten godkjenner du og gir Anyfin i oppdrag å for din regning bruke dine gjeldsopplysninger for å sammenstille en søknad om refinansiering av dine kreditter via Anyfin til Anyfins partnerbank og bruke Tjenesten i henhold til disse Vilkårene. Informasjonen kan også omfatte personopplysninger, som behandles i henhold til Anyfins personvernærklering.

1.5 Gjennom Tjenesten har du mulighet til å innhente opplysninger om saldo, rente og andre gjeldsopplysninger for de kredittene som finnes registrert hos Gjeldsregisteret AS.

1.6 Bruk av Tjenesten er kostnadsfritt.

1.7 Det er ikke tillatt å utilbørlig utnytte tilbudet eller på noen annen måte misbruke Tjenesten.

1.8 Du er ansvarlig for at din bruk av Tjenesten ikke overtrer noen andres rettigheter eller for øvrig er i strid med lov eller andres rett, samt at du har rådighet over de påloggingsopplysningene som trengs for å gi Anyfin tilgang til dine gjeldsopplysninger. 

1.9 Anyfin har rett til å når som helst stenge av en bruker for å bruke Tjenesten hvis brukeren bryter mot Vilkårene eller for øvrig bruker Tjenesten på en måte som kan forårsake Anyfin eller tredjepart skade.

1.10 Anyfin har som hensikt at all informasjon i Tjenesten skal være korrekt innhentet og så oppdatert som mulig. Anyfin kan uansett ikke garantere tilgjengeligheten til Tjenesten eller påliteligheten eller korrektheten på informasjonen som presenteres i Tjenesten. Anyfin kan ikke bli holdt ansvarlig hvis Tjenesten ligger nede eller hvis noen informasjon eller funksjonalitet ikke fungerer som forventet. 

1.11 Anyfin skal ikke ha noe ansvar for eventuelle økonomiske eller andre beslutninger du tar basert på bruken av Tjenesten.

1.12 Anyfin er ikke ansvarlig for forsinkelse eller tap som avhenger av omstendigheter som Anyfin ikke rår over og som vesentlig forvansker oppfyllelsen av forpliktelsen det gjelder eller som medfører at oppfyllelsen av forpliktelsen ikke er økonomisk forsvarlig.

Land

Norge
www.facebook.comwww.instagram.comwww.linkedin.comwww.youtube.com
Illustrasjon av en person som ligger og blåser en boble med tyggegummi.
Norge

Anyfin AS, Tollbugata 8, 0152 Oslo. Org. nummer: 928176657 © 2024. Alle rettigheter forbeholdt.

Priseksempel

Eksempel forbrukslån: eff.rente 17,20%, 15.000 kr o/42 måneder, kostnad: 4,681 kr, Totalt: 19,681 kr. Du får bare et tilbud om du kan få en lavere rente på din eksisterende kreditt. Anyfin er en finansagent og samarbeider med Erik Penser Bank AB.

Det maksimale beløpet som kan refinansieres gjennom Anyfin er 200 000 kr. Løpetiden kan være minimum 1 måned og maksimalt 120 måneder, avhengig av nåværende løpetid. Den nominelle renten kan være minst 6,48 % og maksimalt 19,90 %. Den effektive renten kan være minst 6,68 % og maksimalt 22,01 %.