Personvernerklæring

Slik bruker vi dine personopplysninger

Personvernerklæring

Vi er opptatt av personvernet og din rett til å ha kontroll over personopplysningene dine. Denne Personvernerklæring forklarer hvordan Anyfin samler inn og bruker personopplysningene dine. Den beskriver også hvilke rettigheter du har overfor oss og hvordan du gjør krav på dem. Du kan når som helst ta kontakt med oss ved spørsmål om personvern og databeskyttelse ved å sende en e-post til privacy@anyfin.com

Denne Personvernerklæring gjelder når Anyfin leverer tjenester til deg på nett, telefon, i app eller andre digitale kanaler. Behandlingen av personopplysningene dine er en uunngåelig del av å bruke tjenestene våre, og du kan ikke bruke dem uten å utlevere personopplysninger til oss. Hvilke tjenester du velger å bruke, påvirker hvilke opplysninger vi samler inn om deg og hvordan disse opplysningene brukes, som beskrevet nedenfor.

Vi har rett til å endre denne policyen når som helst, men vi vil i slike tilfeller informere deg som bruker om kommende endringer i rimelig tid før endringene trer i kraft.

1. Hvilke opplysninger vi samler inn om deg


Informasjon som du gir oss

Du gir oss informasjon ved å fylle ut skjemaer på nettsiden og i appen vår, ved å kommunisere med oss gjennom nettsiden, e-post, telefon eller sosiale medier eller ved å bruke tjenestene våre på en hvilken som helst annen måte. Denne informasjonen kan klassifiseres som:

 • Kontaktopplysninger: navn, adresse, e-postadresse, fødselsnummer, telefonnummer eller andre opplysninger som identifiserer deg, hentet fra en hvilken som helst annen kommunikasjonskanal du bruker til å komme i kontakt med oss.
 • Informasjon om lån: dine låns nåværende og historiske saldo, varighet, kontraktsvilkår og betalingsstatus.
 • Kundeservice-informasjon: informasjon du oppgir til kundeservicefunksjonen vår i forbindelse med løsing av en sak. Vi kontrollerer ikke hvilke opplysninger du velger å oppgi til kundeservicefunksjonen vår i telefonsamtaler, e-post eller lignende kommunikasjon, men vi vil ikke bruke personopplysninger som blir oppgitt til formål som ikke er knyttet til saken hos kundeservice. Telefonhenvendelser til kundeservice blir tatt opp.
 • Attribusjonsdata: informasjon du oppgir frivillig om hvor du hørte om tjenestene våre, som anbefaling, annonser osv.

Opplysninger vi samler inn om deg

Opplysningene vi samler inn om deg omfatter både data vi samler inn automatisk fra dine interaksjoner med våre tjenester og informasjon vi mottar fra tredjepart, deriblant kredittopplysningsforetak. Avhengig av hvilke tjenester du velger å bruke, vil vi behandle:

 • Person- og kontaktopplysninger: navn, adresse, fødselsdato, fødselsnummer og husholdningsinformasjon.
 • Informasjon om lån: dine låns nåværende og historiske saldo, varighet, kontraktsvilkår, betalingsstatus og eventuell gjeld hos inkassobyråer.
 • Elektronisk informasjon: IP-adresse, geografisk plassering, nettlesertype og -versjon, språkinnstillinger, operativsystem, plattform og skjermoppløsning.
 • Interaksjonsinformasjon: hvordan du bruker nettsidene våre, inkludert varigheten av besøkene og feilsøkingsrapporter.
 • Markedsføringsinformasjon: som beskrevet i vår Cookiepolicy bruker vi personopplysninger som samles inn når du bruker nettsiden vår, til personlig tilpasning av innhold og markedsføring på nettsiden og andre steder på nettet via våre markedsføringspartnere. Vi gjør dette kun dersom du har gitt tillatelse til dette når du besøker nettsiden.
2. Hva vi gjør med opplysningene dine


Produkt/Tjeneste: Hvilken som helst
Behandlingsaktivitet: Analyse
Behandlingens formål: Måle eller forstå markedsføringens effektivitet overfor deg og andre, og for å gi deg relevant markedsføring
Rettslig grunnlag for denne bruken: Berettiget interesse*, Samtykke (i tilfelle)


Produkt/Tjeneste: Hvilken som helst
Behandlingsaktivitet: Kundeservice og feilsøking
Behandlingens formål: Utføre interne operasjoner, inkludert kundeservice og feilsøking
Rettslig grunnlag for denne bruken: Berettiget interesse*


Produkt/Tjeneste: Hvilken som helst
Behandlingsaktivitet: Manuell eller automatisk overvåking av tjenester
Behandlingens formål: Forebygge feil bruk av Anyfins tjenester, inkludert svindel
Rettslig grunnlag for denne bruken: Oppfylle kontraktsforpliktelsene, etterleve gjeldende lover og regulatoriske krav


Produkt/Tjeneste: Hvilken som helst
Behandlingsaktivitet: Analyse, produktutvikling og markedsundersøkelse
Behandlingens formål: Utvikle nye produkter og forbedre tjenestene våre, som å forbedre beslutningsmodeller, testing, undersøkelser og prosessoptimalisering
Rettslig grunnlag for denne bruken: Berettiget interesse*


Produkt/Tjeneste: Hvilken som helst
Behandlingsaktivitet: Kundeanmeldelser
Behandlingens formål: Samle inn vurderinger via Trustpilot
Rettslig grunnlag for denne bruken: Berettiget interesse*


Produkt/Tjeneste: Gjeldsoversikt
Behandlingsaktivitet: Låneinformasjonstjeneste
Behandlingens formål: Å samle inn låneinformasjonen din for å kunne tilby deg låneinformasjonstjenesten vår, som inkluderer å tilby ulike innsikter og prognose
Rettslig grunnlag for denne bruken: Samtykke eller at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale

* Berettiget interesse

De berettigede interessene som følges og knyttes til Anyfins kjernevirksomhet, er at analyse av våre nåværende og fremtidige tjenester og beslutningsmodeller, våre eksisterende lån og kundeopplevelser er avgjørende for å sikre velfungerende tjenester og en positiv kundeopplevelse. Generelt gjøres denne analysen basert på aggregert statistikk, noe som betyr at dataene er anonymisert som et ledd i behandlingen for disse formålene. I særdeleshet, dersom du skulle gi en kundevurdering på Trustpilot, er dette helt frivillig og inneholder ingen personopplysninger.

Hvis du ikke oppgir personopplysninger

I enkelte tilfeller er vi pålagt å samle inn personopplysninger ifølge lov, og for å gjøre oss i stand til å inngå og oppfylle en avtale med deg. Dersom du i slike tilfeller ikke gir oss tilgang til de nødvendige dataene, risikerer vi at vi ikke kan inngå en avtale med deg. I så fall kan vi være nødt til å avbryte tilgangen din til Anyfins tjenester etter å ha varslet deg om dette.

3. Markedsføring

Vi kan bruke personopplysningene dine til å avgjøre hvilke produkter, tjenester og tilbud som kan være relevante for deg. Vi kan formidle tilbud og forslag gjennom en kanal der du har samhandlet med oss tidligere, som e-post, SMS, post, appen vår, sosiale medier eller andre digitale kanaler.

Du kan når som helst be oss slutte å sende deg markedsføring ved å følge abonner/avslutt abonnement-lenken i markedsføring som vi sender deg, eller ved å kontakte oss på privacy@anyfin.com.

Du kan gi oss samtykke til å behandle dine kontoopplysninger eller annen data til å markedsføre andre relevante tjenester som vi tilbyr ved å gå til «Data og sikkerhet» under «Dokumenter og avtaler». Vi gjør deg oppmerksom på at tilbakekallelse av samtykket ikke vil påvirke lovligheten av behandlingen som har skjedd før samtykket ble trukket tilbake.

4. Hvem vi deler opplysningene med

I enkelte tilfeller utleverer vi opplysninger til tredjepart. Dette er beskrevet nedenfor. Vi sørger alltid for at disse partene kun har tilgang til og bruker dataene på en trygg og avtaleregulert måte, i samsvar med personvernlovgivningen og beste praksis.

 • Leverandører og tjenesteleverandører: Vi deler personopplysningene dine med leverandører og tjenesteleverandører for at vi skal kunne oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor deg og for andre formål som er beskrevet i denne Personvernerklæring.
 • Bank- og finanspartnere: Leverandører av finanstjenester som hjelper oss med å levere tjenestene våre til deg.
 • Annonsører og analyseleverandører: Vi deler enkelte personopplysninger med annonsører for at de skal kunne identifisere materiale og henvende seg til relevante grupper. Analyseleverandører kan hjelpe oss med å forbedre og optimalisere nettsiden, feilsøking og markedsføring.
 • Myndigheter: Vi utleverer nødvendige opplysninger til myndigheter som politiet, svenske ligningsmyndigheter eller den svenske finanstilsynsmyndigheten, slik loven krever.
 • Kjøp av tilgodehavender: Anyfin kan overføre kravet vi har overfor deg til en tredjepart som kjøper tilgodehavendene. Ved en slik overføring vil personopplysningene dine bli delt med kjøperen, som vil behandle opplysningene i egenskap av å være en uavhengig behandlingsansvarlig i tråd med en separat Personvernerklæring som vil bli gjort tilgjengelig for deg i forbindelse med overføringen.
 • Oppkjøp: Dersom Anyfin eller deres datterselskaper blir kjøpt opp av en tredjepart, vil personopplysningene dine bli delt med dem.
5. Kredittmegling

For norske kunder behandles lånene av vårt datterselskap Anyfin AS, Tollbugata 8 0152 Oslo som finansagent i betydningen av Finansavtaleloven Kapittel 6 II.

For å behandle søknaden og tilby deg lån, samler Anyfin inn personopplysningene dine som nærmere beskrevet i punkt 1 over og formidler dem til Anyfin AS, som er ansvarlig for videre behandling av personopplysningene, og som bruker personopplysningene for å gjennomgå søknaden. For kredittmegling videresender deretter Anyfin AS personopplysningene dine til partnerbanken, Erik Penser Bank. Personopplysningene dine blir lagret av Erik Penser Bank så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og eventuelle juridiske forpliktelser som følger av dette. Det rettslige grunnlaget for dette er artikkel 6 (1) (b) i Personvernforordningen. Ved behov kan Anyfin AS dessuten utlevere personopplysningene dine til relevante myndigheter. Dine rettigheter ifølge Personvernforordningen (GDPR) er de samme, som beskrevet i pkt. 9 og 12 av denne policyen, for behandling utført av Anyfin AS.

6. Hvor vi behandler opplysningene dine

Personopplysningene dine behandles hovedsakelig i proprietære systemer som ligger på servere i EU/EØS. For visse formål kan personopplysningene bli overført til, og behandlet i, land utenfor EU/EØS. Dette skjer kun dersom landet opplysningene overføres til eller lagres i, har et adekvat nivå av databeskyttelse, eller hvis Anyfin og, der det er aktuelt, vår databehandler eller en uavhengig behandlingsansvarlig som vi utleverer opplysninger til, har iverksatt tilstrekkelige beskyttelsestiltak, som bindende selskapsregelverk eller standard kontraktsklausuler.

Ifølge vilkårene ovenfor bruker Anyfin tjenesteleverandører som er basert i USA for å levere funksjoner som målretting av annonser og analyser, kundetjenestesystemer, interne kommunikasjonssystemer og behandling av kundevurderinger.

Du er velkommen til å kontakte vårt personvernombud (Data Protection Officer) på dpo@anyfin.com for mer informasjon om personverntiltakene Anyfin bruker for å sikre beskyttelse av dine personopplysninger i tredjeland.

7. Hvordan beskyttes personopplysningene?

Anyfin har iverksatt sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine mot tap forårsaket av uautorisert tilgang og utilsiktet destruksjon eller skade. Det er kun personale som trenger opplysningene for å utføre arbeidet sitt som har tilgang til personopplysningene. Alle personopplysninger lagres på sikre servere, og all datakommunikasjon krypteres med Secure Sockets Layer (SSL).

8. Hvor lenge vi lagrer personopplysningene

Anyfin behandler personopplysningene dine så lenge du har en brukerprofil hos oss. Vi lagrer opplysningene kun så lenge det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser ifølge loven, for eksempel for regnskapsføring og for å etterleve andre lover.

I hvert enkelt tilfelle beholder vi opplysningene dine kun så lenge det er nødvendig ifølge det juridiske grunnlaget for behandlingen, som beskrevet ovenfor under pkt. 2. Dette betyr at noen typer personopplysninger lagres i lengre tid enn andre. Varigheten av lagringen av dine personopplysninger varierer basert på tjenesten du har benyttet:

 • Brukere av gjeldsoversikten: Dersom du kun har benyttet deg av denne tjenesten, vil dine personopplysninger bli lagret opp til 6 måneder fra sist du ga oss informasjon om din gjeld. I tilfelle du har gitt oss samtykke til å samle inn opplysningene dine fra Gjeldsregisteret regelmessig i en periode på 6 måneder, vil opplysningene dine bli lagret i opptil 6 måneder fra den datoen samtykket har sluttet å gjelde.

Som beskrevet ovenfor, hvis du søker kreditt gjennom Anyfin vil kreditten bli håndtert av Erik Penser Bank AB, som betyr at Erik Penser Bank AB behandler dine personopplysninger i henhold til deres personvernerklæring som ble gitt til deg under søknadsprosessen.

9. Dine juridiske rettigheter

Den europeiske personvernlovgivningen gir deg visse rettigheter i forbindelse med personopplysningene dine.

Rett til å få tilgang til personopplysningene

Du kan be om en kopi av personopplysningene vi har om deg.

Rett til korrigering av personopplysningene

Du har rett til å korrigere feil eller ufullstendig informasjon om deg selv, men vi kan være nødt til å bekrefte at de nye opplysningene du oppgir, er korrekte.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å be om å få en kopi av personopplysningene i et strukturert, vanlig brukt, maskinlesbart format, som du deretter kan overføre til en tredjepart. Under visse omstendigheter kan du be om at disse opplysningene overføres direkte til en tredjepart. Vi gjør oppmerksom på at dette kun gjelder personopplysninger som du innledningsvis ga oss tillatelse til å bruke, eller som vi samlet inn for å oppfylle forpliktelsene våre ifølge kontrakten.

Rett til å protestere

Når vi behandler personopplysningene dine på grunnlag av en berettiget interesse (se pkt. 2 ovenfor), har du rett til å motsette deg denne bruken. Dersom din personverninteresse veier tyngre enn vår interesse av å behandle visse personopplysninger, vil vi slutte å behandle opplysningene.

Rett til å be om begrensning av behandling

Når vi behandler personopplysninger på grunnlag av berettiget interesse (se seksjon 2 ovenfor) har du rett til å kreve begrensning av behandling, det vil si at vi ikke lenger kan behandle dine personopplysninger med unntak av å lagre disse opplysningene eller behandle det som er nødvendig for å etablere, utøve, eller forsvare juridiske krav eller for beskyttelse av andres rett.

Rett til sletting (retten til å bli glemt)

Du har rett til å be om at personopplysningene dine fjernes dersom de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble innsamlet for, eller der innsamlingen av opplysningene krevde ditt samtykke. Vi gjør deg imidlertid oppmerksom på at hvis du tidligere har brukt vår refinansieringstjeneste, vil informasjon knyttet til din identitet og din kredittsøknad, samt økonomisk informasjon knyttet til lånet, bli oppbevart av Erik Penser Bank som beskrevet i deres personvernerklæring som ble gitt til deg under søknadsprosessen.

10. Informasjonskapsler

Med ditt samtykke eller for å gjennomføre funksjoner som er avgjørende for tjenestene våre, bruker vi informasjonskapsler og tilsvarende teknologi for å skille deg fra andre brukere og gi deg en bedre nettopplevelse. For detaljert informasjon hvordan og hvorfor vi bruker informasjonskapsler se vår Cookiepolicy.

11. Klager

Dersom du mener at et selskap ikke behandler personopplysningene dine på riktig måte, har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten Datatilsynet. Dersom du har bekymringer angående Anyfin, setter vi imidlertid pris på om du kontakter oss først, og gir oss mulighet til å svare på eventuelle spørsmål du har om personopplysninger eller databeskyttelse.

12. Kontakt oss

Anyfin AB er behandlingsansvarlig for personopplysningene som beskrevet ovenfor. Anyfin er registrert i det svenske selskapsregisteret med organisasjonsnummer 559094-8005, og forretningsadressen er Drottninggatan 92, 111 36 Stockholm, Sverige.

Anyfin har et personvernombud («DPO») som er ansvarlig for å føre tilsyn med Anyfins etterlevelse av Personvernforordningen og annen personvernlovgivning. Personvernombudet kan nås på følgende adresse: dpo@anyfin.com

Anyfin er svært opptatt av din sikkerhet og av å beskytte personopplysningene dine. Hvis du har spørsmål om denne policyen og hvordan vi behandler personopplysningene dine, eller dersom du ønsker å benytte deg av noen av rettighetene du har knyttet til personopplysningene dine, ber vi deg kontakte oss på: privacy@anyfin.com.


Denne Personvernerklæring ble sist oppdatert 19 desember 2023.

Land

Norge
www.facebook.comwww.instagram.comwww.linkedin.comwww.youtube.com
Illustrasjon av en person som ligger og blåser en boble med tyggegummi.
Norge

Anyfin AS, Tollbugata 8, 0152 Oslo. Org. nummer: 928176657 © 2024. Alle rettigheter forbeholdt.

Priseksempel

Eksempel forbrukslån: eff.rente 17,20%, 15.000 kr o/42 måneder, kostnad: 4,681 kr, Totalt: 19,681 kr. Du får bare et tilbud om du kan få en lavere rente på din eksisterende kreditt. Anyfin er en finansagent og samarbeider med Erik Penser Bank AB.

Det maksimale beløpet som kan refinansieres gjennom Anyfin er 200 000 kr. Løpetiden kan være minimum 1 måned og maksimalt 120 måneder, avhengig av nåværende løpetid. Den nominelle renten kan være minst 6,48 % og maksimalt 19,90 %. Den effektive renten kan være minst 6,68 % og maksimalt 22,01 %.