Hvordan går det med den økonomiske folkehelsen?

En rapport om nordmenns tanker, følelser og atferd når det kommer til privatøkonomi.

lightbulb
lightbulb
lightbulb

57 % svarte at de på noe sett planlegger å nedbetale sin gjeld på en annen måte.

Et gult kvadrat med ordet "Ja"

17 % tror at deres gjeld vil øke i 2023 på grunn av økte levekostnader.

Elektronikk, klær, møbler og interiør topper listen på ting nordmenn kjøper på delbetaling.

illustrasjon av teksten 13 % og en oransje bakgrunn på nedre halvdel av illustrasjonen

Vansker for å bli med på sosiale sammenkomster i frykt for å måtte betale for mat og drikke som ikke var planlagt på forhånd.

Kvinne, 30

Hvordan går det med oss?

Økonomi kan være vanskelig. Både følelsen rundt det, men også det å prate med andre om det. Det fører til at mange skammes over sin økonomiske situasjon.

Når det føles ut som at "alle andre kan" og "alle andre vet" er det ikke alltid lett å prate med andre eller be om hjelp angående privatøkonomi.

Et gult kvadrat med teksten "20 %" og et sort kvadrat med teksten "15 %"

Hva med bufferet?

29 % hadde ikke klart å betale en uforventet utgift på over 10 000 kroner uten å ta opp ett nytt lån eller låne av venner og familie. Nesten en tredjedel av hushold i Norge har ikke bufferet sitt på plass.

Er det på grunn av høye strømregninger, økte kostnader generelt eller at man kanskje ikke har hatt noen buffer i det hele tatt?

et gult kvadrat med teksten "10 000 kr" og et grønt kvadrat uten tekst

Ønsker du å vite mer om nordmenns økonomi?

Metode

Undersøkelsen ble gjort av YouGovs analyseinstitutt. 1009 nordmenn i alderen 18-54 ble intervjuet med CAWI metoden mellom perioden 22 desember 2022 - 3 januar 2023.

Data ble vektet i henhold til kjønn, alder, og geografi ut i fra en ideell vekting fra Statistisk sentralbyrå. Dette ble gjort for å forsikre oss at resultatene er representative for befolkningen i forhold til den nevnte målgruppen ovenfor.

Undersøkelsen ble gjennomført i Sverige, Finland, Norge og Tyskland og kommer til å bli oppdatert kvartalsvis og vil alltid inkludere minst 1000 respondenter i hvert land.

Land

Norge

Anyfin AS, Tollbugata 8, 0152 Oslo. Org. nummer: 928176657 © 2024. Alle rettigheter forbeholdt.

Priseksempel

Eksempel forbrukslån: eff.rente 16,74%, 15.000 kr o/3 år, kostnad: 3.873 kr, Totalt: 18.873 kr. Du får bare et tilbud om du kan få en lavere rente på din eksisterende kreditt. Anyfin er en finansagent og samarbeider med Erik Penser Bank AB.

Det maksimale beløpet som kan refinansieres gjennom Anyfin er 200 000 kr. Løpetiden kan være minimum 1 måned og maksimalt 120 måneder, avhengig av nåværende løpetid. Den nominelle renten kan være minst 6,48 % og maksimalt 19,90 %. Den effektive renten kan være minst 6,68 % og maksimalt 22,01 %.