Hvordan går det med den økonomiske folkehelsen?

En rapport om nordmenns tanker, følelser og atferd når det kommer til privatøkonomi.

lightbulb
lightbulb
lightbulb

Hvordan har de stigende prisene på strøm, bensin, og gass påvirket din økonomiske situasjon?

  • 31 % Jeg har ikke råd til å leve samme livsstil lenger
  • 24 % Jeg kjemper for å få endene til å møtes hver måned
  • 11 % Jeg kan ikke spare noe som helst lenger
Et rødt stolpediagram med gul bakgrunn

Om du tenker på de stigende kostnadene for strøm og gass, hvordan planlegger du å betale for dine gass- og strømregninger?

  • 10 % Jeg har ikke tilstrekkelig med penger og vet ikke hvordan jeg skal betale for mine gass- og strømregninger
  • 10 % Jeg har en buffer, men den rekker ikke over hele vinteren
  • 5 % Jeg kommer til å behøve å ta opp kreditt for å kunne betale
Et rødt stolpediagram med rosa bakgrunn.

En fjerdedel kan ikke spare noe som helst, og en femtedel har svart at det er vanskelig å få endene til å møtes.

Gjelden til 13 % av nordmenn har økt på grunn av de stigende levekostnadene

13%

"Helsen min har blitt negativt påvirket av den økonomiske situasjonen globalt."

De fleste kjenner seg urolig og stresset over fremtiden. Noen har magesmerter og søvnproblemer. Dette er spesielt vanlig blant personer mellom 18-34 år.

To røde klosser.

Ønsker du å lese hele rapporten?

Metod

Undersøkelsen ble gjort av YouGovs analyseinstitutt. 1011 nordmenn i alderen 18-54 ble intervjuet med CAWI metoden mellom perioden 26 september - 8 oktober 2022.

Data ble vektet i henhold til kjønn, alder, og geografi ut i fra en ideell vekting fra Statistisk sentralbyrå. Dette ble gjort for å forsikre oss at resultatene er representative for befolkningen i forhold til den nevnte målgruppen ovenfor.

Undersøkelsen ble gjennomført i Sverige, Finland, Norge og Tyskland og kommer til å bli oppdatert kvartalsvis og vil alltid inkludere minst 1000 respondenter i hvert land.

Land

Norge
www.facebook.comwww.instagram.comwww.linkedin.comwww.youtube.com
Illustrasjon av en person som ligger og blåser en boble med tyggegummi.
Norge

Anyfin AS, Tollbugata 8, 0152 Oslo. Org. nummer: 928176657 © 2024. Alle rettigheter forbeholdt.

Priseksempel

Eksempel forbrukslån: eff.rente 17,20%, 15.000 kr o/42 måneder, kostnad: 4,681 kr, Totalt: 19,681 kr. Du får bare et tilbud om du kan få en lavere rente på din eksisterende kreditt. Anyfin er en finansagent og samarbeider med Erik Penser Bank AB.

Det maksimale beløpet som kan refinansieres gjennom Anyfin er 200 000 kr. Løpetiden kan være minimum 1 måned og maksimalt 120 måneder, avhengig av nåværende løpetid. Den nominelle renten kan være minst 6,48 % og maksimalt 19,90 %. Den effektive renten kan være minst 6,68 % og maksimalt 22,01 %.