Rosa bakgrunn
Rosa bakgrunn
Rosa bakgrunn

Hvordan er den økonomiske folkehelsen?

En undersøkelse om nordmenns tanker, følelser og oppførsel når det kommer til økonomi.

Anyfin-rapporten 2022

Ja, hvordan går det egentlig med den økonomiske folkehelsen i Norge? Den voldsomme inflasjonen og den nåværende verdenssituasjonen påvirker oss alle. Spørsmålet er dermed mer relevant enn noen gang.

 

Derfor målte Anyfin den økonomiske folkehelsen i Norge mellom juni og juli. Dette ble gjort for å finne ut hvordan nordmenn og deres privatøkonomi faktisk har det.

 

Vi har samlet resultatene i denne rapporten.
En mann ligger på en slette og ser på mobilen sin.

Metode

Undersøkelsen er laget av YouGovs analyseinstitutt og 1007 nordmenn i alderen 18-54 år ble intervjuet ved bruk av CAWI-metoden i perioden 27. juni – 11. juli 2022. Dataene ble vektet etter dimensjonene kjønn, alder og geografi basert på en ideell vekting fra Statistisk sentralbyrå, slik at resultatene er representative for befolkningen i forhold til overnevnte målgruppe.

Undersøkelsen ble gjennomført i Norge, Sverige, Finland, og Tyskland og vil bli oppdatert kvartalsvis med minst 1000 respondenter i hvert land.

Fire oransje kuber i forskjellig størrelse.
Beige bakgrunn.
Beige bakgrunn.
Beige bakgrunn.

01. Hvordan påvirkes du av den økonomiske situasjonen globalt?

Inflasjon, stigende priser, og høye renter. For mange har det litt mindre igjen i lommeboken ved månedsslutt.

Påvirker den nåværende økonomiske situasjonen i verden din helse på noen måte?

Mer enn halvparten svarte ja. Av disse føler de fleste seg stresset for fremtiden, og en stor andel er generelt bekymret.

En beige sirkel der det står 51%.

39% har blitt mer bekymret for privatøkonomien sin på grunn av den økonomiske situasjonen globalt.
En beige sirkel der det står 39%.

Påvirker den økonomiske situasjonen i verden dine økonomiske valg på noen måte?

67% av respondentene mener at situasjonen påvirker deres valg. Hovedsakelig tenker de seg om to ganger før de kjøper noe, eller kjøper færre ting som er mindre viktige.

En mann står på en balkong og ser utover hustakene.
Beige bakgrunn.
Beige bakgrunn.
Beige bakgrunn.

02. Hvordan er din privatøkonomi?

Å snakke om økonomisk helse er høyaktuelt. Resultatene av undersøkelsen viser blant annet at over halvparten av nordmenn føler seg stresset eller bekymret på grunn av sin nåværende økonomiske situasjon.

Femtien prosent sier at deres nåværende økonomiske situasjon påvirker helsen deres negativt på en eller annen måte.
En beige sirkel der det står 51%.

Du, vi må ta en prat

Nesten hver femte oppgir at de på en eller annen måte skammer seg over sin økonomiske situasjon.

Og like mange synes det er vanskelig å snakke med andre om sin økonomi.

Fem gule kuber.

22%

Synes det er vanskelig å få endene til å møtes ettersom utgiftene deres er større enn inntektene.

25%

I tillegg oppgir nesten hver fjerde person at de egentlig ikke vet hvor mye de faste kostnadene deres per måned er.

Penger kan på mange måter bety frihet. Hva innebærer økonomisk frihet for oss?

De fleste respondentene var enige i følgende:

  • Vissheten om at du og din familie er trygge
  • Å kunne takle en tøffere økonomisk situasjon i en kortere periode
  • Å slippe å bekymre seg for daglige kjøp
To røde kuber som overlapper hverandre.

Hva med sparing?

39 % synes ikke det er vanskelig å spare penger til et bestemt formål. For eksempel til en tur, møbler eller hobby.
En beige sirkel der det står 39%.

Hva er det største beløpet du vil være i stand til å betale ved en uventet utgift?

Halvparten oppgir at de ikke kunne ha håndtert en uventet utgift på over 15 000 kroner uten å ta opp lån eller låne av venner eller familie.

Et diagram.
Beige bakgrunn
Beige bakgrunn
Beige bakgrunn

03. Nordmenn & kredittlån

Å ta opp lån og kreditt har nesten aldri vært enklere, og kreditt blir stadig mer vanlig. Hvordan ser nordmenn selv på lån og kreditt?

42%

Har noen form for usikret kreditt. Og av disse er det en tredjedel som ikke kjenner til vilkårene for lånene sine.

1/4

Av de som har tatt opp et privatlån, oppgir én av fire at de tok det for å betale ned på andre lån.

Av de som har usikret kreditt, har 64 % aldri prøvd en tjeneste for å redusere lånekostnadene.

 

Én av fire tror ikke de kan få bedre vilkår på sine lån og kreditter.
graf med oransje, gul og grå del.

Å shoppe online

31 % har i ettertid angret på et nettkjøp på grunn av hvordan det påvirket deres økonomi.

 

Men mer enn halvparten kjøper bare noe hvis de faktisk har råd.
En illustrasjon av en rød shoppingpose.

Å handle på delbetaling

Av de som har handlet på delbetaling de siste 6 månedene, har 40 % gjort det minst 3 ganger.  Det vanligste er å kjøpe elektronikk, klær og hygieneartikler.

En dame som står og ser på klær.

Hvorfor handler du på delbetaling?

Den vanligste årsaken er at du ikke har råd til å betale hele beløpet umiddelbart.

1 av 5 har valgt kjøp nå, betal senere (faktura/delbetaling) for så å innse i ettertid at de ikke kunne betale hele beløpet umiddelbart.

Fem gule kuber.
Beige bakgrunn
Beige bakgrunn
Beige bakgrunn

04. Økonomi og velvære går hånd i hånd.

Det er tydelig at inflasjonen har påvirket oss alle. Bekymringen for både fremtiden og vår egen økonomi er til å ta og føle på for mange. Det at noen også skammer seg, og ikke snakker med verken familie eller venner om sin økonomiske situasjon gjør det ekstra vanskelig.

 

Med denne undersøkelsen ønsker vi å belyse hvordan økonomien vår påvirker helsen vår og fjerne stigmaet som finnes når det kommer til å snakke om penger.

 

Anyfin vil gjennomføre denne undersøkelsen med jevne mellomrom, for å fortsette å følge den økonomiske folkehelsen.
En mann med briller står ved en oppgang og ler mot kameraet.

Land

Norge

Anyfin AS, Tollbugata 8, 0152 Oslo. Org. nummer: 928176657 © 2024. Alle rettigheter forbeholdt.

Priseksempel

Eksempel forbrukslån: eff.rente 17,20%, 15.000 kr o/42 måneder, kostnad: 4,681 kr, Totalt: 19,681 kr. Du får bare et tilbud om du kan få en lavere rente på din eksisterende kreditt. Anyfin er en finansagent og samarbeider med Erik Penser Bank AB.

Det maksimale beløpet som kan refinansieres gjennom Anyfin er 200 000 kr. Løpetiden kan være minimum 1 måned og maksimalt 120 måneder, avhengig av nåværende løpetid. Den nominelle renten kan være minst 6,48 % og maksimalt 19,90 %. Den effektive renten kan være minst 6,68 % og maksimalt 22,01 %.