Vanliga frågor

Ekonomi är svårt.

Därför vill vi hjälpa dig.

Månadsekonomi

Ekonomi är sällan kul och det är lätt att undvika sina konton när man inte har koll. Med hjälp av funktionen Månadsekonomi får du full kontroll genom en tydlig översikt och smart prognos för resten av månaden. Här ser du över dina utgifter, inkomster och spenderingsmönster.

Vad är Månadsekonomi?

Hur kommer jag igång med Månadsekonomi?

Min inkomst blev inte rätt identifierad, vad gör jag för fel?

Kan jag ta bort en utgift från beräkningen av min prognos?

Jag vill inte längre dela mina uppgifter med er, hur tar jag bort kopplingen till mitt konto?

Land

Anyfin AB, Drottninggatan 92, 111 36 Stockholm. Org. nummer: 559094-8005 © 2022 Anyfin AB är ett konsument­kreditinstitut och står under Finans­inspektionens tillsyn. Alla rättigheter reserverade.

Räkneexempel

Besparingen blir 1 652 kr om ett lån på 13 000 kr flyttas till Anyfin vid följande exempel: Rörliga räntan går från 18 % till 9.88 % och den administrativa avgiften från 19 kr till 0 kr. Den nya månadskostnaden blir då 599 kr med 24 månaders återbetalningstid, den effektiva räntan blir 10.34 % och det totala beloppet att återbetala 14 380 kr. Anyfin ger endast ut ett erbjudande om de kan förbättra din tidigare ränta. Anyfin kommer aldrig öka din totala lånekostnad genom att förlänga återbetalningstiden.

Det maximala beloppet som kan omfinansieras med Anyfin är 300 000 kr. Löptiden kan som kortast vara 1 månad och som längst 120 månader, beroende på den nuvarande löptid. Den nominella räntan kan som minst vara 3.95 % och som mest 19.90 %. Den effektiva räntan kan som minst vara 4.02% och som mest 22.01%.