Varför en bild
på min faktura?


Vi frågar efter din faktura så att du inte ska behöva fylla i långa formulär eftersom fakturan innehåller all den information som vi behöver för att kunna ge dig ett erbjudande.

1. Låneinnehavare

Vi vill lära känna dig så att vi kan ge dig ett personligt erbjudande

2. Lånebelopp

Vi behöver veta hur mycket som ska omfinansieras.

3. Betalningsuppgifter

Så att vi kan betala av ditt lån.

Säkerhet

Vi tar din och vår säkerhet på allra största allvar.

BankID

Vi verifierar din identitet med Mobilt BankID.

Konsumentkreditinstitut

Anyfin AB är ett konsumentkreditinstitut under Finansinspektionens tillsyn.

Vi bryr oss om dig och din data

Därför skickar Anyfin och tar emot all data krypterat och hanterar din information med högsta säkerhet.

BankID

Vi verifierar din identitet med Mobilt BankID.

Konsumentkreditinstitut

Anyfin AB är ett konsumentkreditinstitut under Finansinspektionens tillsyn.

Vi bryr oss om dig och din data

Därför skickar Anyfin och tar emot all data krypterat och hanterar din information med högsta säkerhet.