subHeadingText

headingText

A

Administrasjonsgebyr

Et gebyr som bedrifter har rett til å kreve for å dekke sine såkalte administrative kostnader. Hvis du for eksempel tar opp kreditt og velger å motta en fysisk mail i postkassen ved hver betalingsanledning, kan det være et gebyr for den håndteringen. Foreløpig er det ingen lov som bestemmer størrelsen på administrasjonsgebyret. Men en vanlig avgift er 30-60 kroner.

Annuitetslån

Et annuitetslån er et lån som nedbetales med like store månedsbeløp, helt til lånet er innfridd.

Ansettelsesform

Refererer til måten du er ansatt på i form av varighet (hvor lenge) og omfang (hvor mye). De vanligste er deltid og fast ansettelse.

Anyfin

Anyfin er en økonomi-app med ulike tjenester som hjelper deg forbedre din personlige økonomi. Du kan blant annet få hjelp til å senke renten på kreditter du allerede har og sperre deg fra nye kjøp på kreditt.

Avdrag

Også kalt delbetaling og er en form for kjøp på kreditt, som betyr at du betaler for kjøpet i etterkant. Betalingen deles vanligvis opp i flere ulike avdrag over en viss tidsperiode. Det er vanlig at renter og andre gebyrer kommer i tillegg, noe som til syvende og sist gjør kjøpet dyrere.

Avtalegiro

Avtalegiro er en enkel måte å betale regningene på. Velger du å betale med avtalegiro, trekkes betalingen automatisk på en bestemt dag, noe som egner seg godt for faste utgifter som husleie eller amortisering.

B

Bankgiro

Et betalingssystem for å overføre beløp fra betalerens bankkonto til mottakerens bankkonto. Med Bankgiro kan du sende og motta betaling fra og til alle banker som opererer i Norge.

BankID

BankID er en e-legitimasjon som du bruker for å bevise at du er deg. For eksempel i banken, hos den norske regjeringen eller hos skatteetaten. Du kan ha BankID på telefon eller nettbrett slik at du alltid har den i nærheten.

Belåningsgrad

Forholdet mellom markedsverdien på boligen din og størrelsen på lånet. En lavere belåningsgrad på boligen din kan gjøre at banken gir deg en bedre rente på boliglånet.

For å beregne belåningsgraden din, del størrelsen på boliglånet med markedsverdien til boligen din. Eks: Hvis du har en leilighet som er verdt 2 000 000 NOK og boliglånet ditt er 1 000 000 NOK, er belåningsgraden din 50 %.

Betalingsanmerkning

En betalingsanmerkning er en registrering hos et kredittopplysningsselskap om at noen ikke har betalt gjelden sin. Kredittopplysningsselskapene bestemmer selv anmerkningene, så dersom du har spørsmål er det der du bør henvende deg.

Får du betalingsanmerkning kan det føre til at du ikke får ta opp lån, leie leilighet eller tegne telefonabonnement.

Betalingsbeskyttelse

Også kalt lånebeskyttelse (for lån), eller betalingsbeskyttelse (for kredittkort). Det er en type forsikring som kan tegnes for kreditt. Med en betalingsbeskyttelse er det mulig å få kompensasjon for kredittens månedlige kostnad ved sykefravær, arbeidsledighet eller dersom den som har kreditten dør. Forsikringen kan dermed gi beskyttelse mot økte kostnader, dersom det skulle skje noe i livet som fører til redusert inntekt. På den annen side er det greit å være litt forsiktig med betalingsbeskyttelse, da de i noen tilfeller er dyre i forhold til verdien de gir. Mange banker og låneformidlere bruker det som en måte å tjene mer penger på.

Hva koster en betalingsbeskyttelse?

  • Lån – Du betaler en viss prosentandel hver måned. I tillegg kan det komme et gebyr som beregnes av total restgjeld.
  • Kredittkort - Hver måned må en viss prosentandel av den brukte kreditten betales.

Betalingsevne

Betalingsevne refererer til en bedrifts- eller en persons evne til å betale ned en gjeld innen avtalt tid. Og dette er en av faktorene som långivere ser på før de bestemmer seg for om de skal innvilge et lån. God betalingsevne = bedriften eller enkeltpersonen har mulighet til å betale ned gjelden innen avtalt tid.

Betalingsfri måned

En betalingsfri måned innebærer at kreditor utsetter kredittavdraget i en måned. I løpet av denne måneden trenger du ikke betale amortisering eller andre gebyrer. En betalingsfri måned er gratis å bruke, men det er vanlig at det kommer renter i løpet av denne måneden.

Bindingstid

Bindingstid er sterkt knyttet til telekombransjen, og kanskje fremfor alt med mobilabonnement. For lån er det ikke noe som heter bindingstid, og det er heller ikke tillatt å binde en kunde som tar opp lån. Det er imidlertid vanlig å binde renten for et boliglån. Det vil si å velge fast rente for en avtalt periode.

Blancolån

Ofte kalt forbrukslån. Et blancolån er et lån uten sikkerhet, noe som betyr at du ikke panter noe for lånet (for eksempel et sameie, en eiendom eller et kjøretøy). Nedbetaling av lån uten sikkerhet skjer vanligvis gjennom månedlige avdrag (amortisering). I tillegg til amortiseringen kommer renter og gebyrer som et etableringsgebyr og et forskuddsgebyr.

Budsjett

Et budsjett er en prognose for fremtidige og forventede inntekter og utgifter. Å ha et budsjett gir deg et klart bilde av din økonomi, og gjør det lettere å planlegge hvordan pengene skal brukes.

D

Debitor

En som står i gjeld til en annen. Det kan for eksempel være en privatperson som har lånt penger i banken (eller av en venn for den saks skyld). Den som har lånt ut penger kalles kreditor. Etter loven er debitor forpliktet til å betale tilbake lånet til kreditor, ofte med renter.

Delbetaling

En delbetaling kan lett gjenkjennes fra det typiske "kjøp nå, betal senere" tilbudet, som er akkurat slik du høres ut: du kjøper noe i dag og velger å betale det senere. Ved delbetaling mottar du varen din direkte, men deler opp betalingen i for eksempel 6 eller 12 måneder. Det er viktig å huske på at kjøpet kan bli mye dyrere fordi det i mange tilfeller fremkommer gebyrer – og ofte også renter. Et tips er å beregne hva totalkostnaden din (inkludert eventuelle gebyrer) vil være med en delbetaling og sammenligne den med den faktiske kostnaden.

Har du kostlige delbetalinger? Prøv å senk den gjennom Anyfin. Du kan søke nå, for eksempel kan du gjøre det her.

Driftkostnad

Driftskostnader snakkes ofte om rundt bolig, og da angår det tilleggskostnadene du har for å kunne bo i boligen. Eksempelkostnader er for eksempel strøm, vann, forsikring og slikt. Amortisering eller renter er ikke inkludert i driftskostnadene for din bolig.

E

Effektiv rente

Med effektiv rente menes den totale årlige kostnaden for en kreditt. Effektiv rente teller dermed ikke bare selve rentekostnaden, men også alle andre kostnader som forskuddsgebyr og etableringsgebyr. Den effektive renten oppgis vanligvis i prosent.

F

Faktura

En faktura er et dokument med betalingskrav fra selger til kjøper, i forbindelse med salg av en vare eller tjeneste. En litt annerledes måte å definere det på er: et papir som sier hva du må betale og for hva du må betale for.

Fakturaavgift

Et gebyr som du (ofte) må betale samtidig som du mottar en faktura. Det er ofte det samme som et administrasjonsgebyr, med den forskjellen at fakturaavgiften alltid (logisk nok) er knyttet til en faktura.

Fast rente

Å ha fast rente betyr at renten er den samme i en definert periode. Det er mest vanlig på boliglån, hvor du kan velge å binde renten til ulike tidspunkt. Fordelen med dette er at du vet hvor mye renten er i hele bindingstiden, og dermed også vet hvor mye du skal betale i rentekostnader. Det gjør det litt lettere å ha kontroll.

Forbrukslån

Alle lån som ikke er boliglån kalles forbrukslån. Forbrukslån kan ha ulike navn og karakter. For eksempel privatlån, lån uten sikkerhet, billån eller medlemslån.

Forfallsdato

Forfallsdato defineres som den datoen da en gjeld skal nedbetales. Dersom betalingen ikke skjer innen forfall, har kreditor rett til å sende purring (med purregebyr og forsinkelsesrente) eller forfølge saken til inkasso eller namsmannen.

Forskuddsbetaling

Forskuddsbetaling er en sum penger betalt på forhånd. Det er en delbetaling av totalbeløpet, ofte 10 prosent. Forskuddsbetalingen fungerer som en sikkerhet for selger fordi den viser at kjøper er seriøs og forplikter seg til avtalen. Kjøper mister ofte forskuddsbetalingen dersom han av en eller annen grunn velger å ikke gjennomføre kjøpet.

Førtidig tilbakebetaling

Når du velger å betale ned hele lånet før løpetiden er utløpt. Altså når du betaler ned lånet på forhånd. I de fleste tilfeller kan usikrede lån, bedriftslån eller hurtiglån utbetales uten ekstra gebyrer. Alle lån kan innfris i henhold til loven, men i noen tilfeller kan det hende du må betale en kompensasjon for rentedifferansen, for eksempel for et fastrenteboliglån.

I

IBAN

IBAN står for International Bank Account Number. Det er en internasjonalt akseptert standard for å identifisere bankkontoer for transaksjoner mellom ulike land, noe som betyr at banken direkte kan sjekke at pengene har kommet til riktig konto. IBAN brukes for å gjøre det tryggere og raskere å foreta betalinger til og fra andre land.

Inkasso

Dersom du ikke innfrir et betalingskrav før forfallsdatoen har passert, kan bedriften eller personen velge to alternativer for å motta betalingen. Enten samle inn gjelden selv, eller la et inkassoselskap ta seg av innkrevingen. Inkassoselskapene sender vanligvis først et brev med oppfordring om at du betaler beløpet. Inkassoselskaper er underlagt lover og generelle retningslinjer og kan derfor ikke selv bestemme hvordan de skal opptre for å få deg til å betale det utestående beløpet.

Inkassokrav

Du kan få et inkassokrav dersom du ikke har betalt ned en gjeld i tide. Kravet er en forespørsel om at du betaler beløpet.

Innbetaling

Når penger skifter eier (tidspunktet når pengene kommer inn på kontoen) foretas en innbetaling. Det er ofte en kunde som betaler for et produkt eller en tjeneste som han/hun har kjøpt fra en bedrift.

Inngående balanse

Saldo på en konto ved starten av dette året (eller andre perioder). Beløpet er overført fra utgående balanse som ble fastsatt ved utgangen av forrige periode.

J

J-ævla faktura

Vi kjenner alle til følelsen.

K

Kapitalgjeld

Kapitalgjeld er en betegnelse på selve lånebeløpet. Hvis du for eksempel låner 30 000 NOK, er kapitalgjelden 30 000 NOK. Når du betaler ned på lånet, synker kapitalgjelden.

Kapitalkostnad

Kapitalkostnaden er den totale kostnaden (i kroner) for et lån i en viss tidsperiode. Kapitalkostnaden inkluderer renter og gebyrer som etableringsgebyr, oppsigelsesgebyr og administrasjonsgebyr. Selve lånebeløpet er imidlertid ikke inkludert i kapitalkostnaden. Det kalles i stedet for kapitalgjeld.

Kapitalunderskudd

Et kapitalunderskudd betyr at du på en eller annen måte har gjennomgått et økonomisk tap (for eksempel på solgte aksjer), som igjen har ført til tap i privatøkonomien.

KID-nummer

Et kundeidentifikasjonsnummer, oftest forkortet til KID-nummer, brukes ved betaling av en regning for å kunne identifisere kunden og hvilken faktura som er betalt.

Kreditt

Kreditt er en type lån som gis av en bank eller långiver. Får du innvilget kreditt får du tilgang til en sum penger opp til en viss grense. Eksempler på kreditt er kredittkort eller kjøp på delbetaling. Noen lån har svært høye renter og kan være dyre. Så når du får innvilget kreditt, sørg for å holde styr på hvilken rente kreditten har.

Kredittbeløp

Kredittbeløp er beløpet som utnyttes på en innvilget kreditt. Hvis du har fått innvilget et lån på 20 000 NOK, er kredittbeløpet 20 000 NOK. For kredittkort er det litt annerledes. Da har du en kredittgrense per måned, for eksempel 40 000 NOK. Bruker du da 10 000 for en måned er ikke hele kreditten brukt - de 10 000 er kredittbeløpet.

Kredittkort

Et kredittkort er et kort knyttet til en kreditt, som betyr at du kan bruke kortet nå, men utsette betalingen til senere. Når du handler med kredittkortet setter banken inn pengene og du mottar en faktura på kjøpene hver måned. Du kan da selv bestemme om du vil betale alt på en gang eller dele opp summen i avdrag/delbetalinger.

Kredittscore

Kredittscore kan sammenlignes med en kredittvurdering produsert av de ulike informasjonsselskapene. Det er et mål på din kredittverdighet og påvirker dine sjanser for å få lån/kreditt innvilget. Ulike kredittrapporteringsselskaper har forskjellige modeller.

Kredittsjekk

Det skal foretas en kredittsjekk for alle typer lån, uavhengig av hvor stort/lite eller hvor lang nedbetalingstiden er. Formålet med kredittsjekken er å sikre at privatpersoner ikke får for stor gjeld. Men også for å redusere risikoen for at långiver/kreditor taper på kreditt.

Kredittverdighet

Kredittverdighet er et mål på en persons evne til å betale tilbake gjelden sin, for eksempel på lån og kreditt. Kredittverdighet brukes av långiver for å vurdere låntakers betalingsevne. En høy kredittvurdering betyr at det er sannsynlig at låntaker vil være i stand til å betale tilbake gjelden.

Kredittvurdering

En kredittvurdering er en vurdering av din evne til å bære et lån eller en kreditt. Når du søker om lån eller kreditt, skal långiver alltid foreta en kredittvurdering. Kredittvurderingen viser hvor stor mulighet låntaker har til å betale tilbake lånet og det er denne vurderingen som avgjør om du får lånet innvilget eller ikke. Hensikten er å skape mer trygghet for både långiver og låntaker. Noen av de viktigste punktene som inngår i en kredittvurdering er:

  • Inntekt
  • Andre lån eller kreditt
  • Betalingsanmerkninger
  • Tidligere lån

L

Løpetid

Løpetid (også kalt kredittperiode) er tidsrommet fra den dagen en person tar opp lånet til den dagen lånet skal betales tilbake i sin helhet.

Lån med sikkerhet

Et lån med sikkerhet er et lån hvor du panter noe. Långiver har med andre ord krav på noe du eier dersom det skulle være at du ikke kan betale tilbake lånet. En vanlig form er boliglån, hvor du har boligen din som pant. Andre eksempler på sikrede lån er billån og pensjonslån.

Lån uten sikkerhet

Et lån uten sikkerhet er et lån hvor du som låntaker ikke legger igjen noe pant (for eksempel bolig eller bil). Siden långiver da tar en større risiko, er renten nesten alltid høyere enn når du låner med sikkerhet. Forbrukslån (også kalt Blancolån) er et eksempel på usikret lån. Andre eksempler er medlemslån, kredittkort, kassekreditt, avdrag og topplån.

Lånebeskyttelse

En lånebeskyttelse er en forsikring på et lån. Med en lånebeskyttelse kan du betale ned på lånet selv om du blir arbeidsledig, eller om du er arbeidsufør på grunn av skade/sykdom eller om den du deler lånet med dør.

Lånetype

Refererer til hvilken type lån det er. Lån er vanligvis delt inn i to forskjellige kategorier: lån med sikkerhet og lån uten sikkerhet. Men ordet lånetype brukes på flere andre måter også.

Lånformidlere

En låneformidler samler inn tilbud fra ulike långivere som de har et samarbeid med og presenterer disse for den potensielle låntakeren som har søkt om lån. Låneformidleren gir dermed ingen lån eller kreditt selv. Lånemeglere tjener penger på å motta et meglerhonorar fra banken når de formidler lån til en forbruker.

Långiver

En långiver (eller kreditor) er den som gir deg en kreditt eller et lån. Det kan enten være en bank eller et annet selskap. I noen tilfeller er det veldig tydelig hvem långiver er, for eksempel når du søker om lån og får det innvilget. I andre tilfeller, for eksempel når du handler på nett med delbetalinger, kan det være mindre tydelig at selskapet du velger som alternativ i «utsjekkingen» er en långiver.

Låntaker

En person som søker om kreditt (for eksempel et forbrukslån, kredittkort eller kontokreditt) og får det innvilget kalles låntaker. Også kalt debitor.

M

Medlemslån

Et medlemslån er et privatlån hvor rente og vilkår allerede er forhandlet mellom en fagforening og en bank. Medlemmer i fagforeningen der det tilbys medlemslån kan dermed ta opp lån til en forhåndsbestemt rente.

Medlåntaker

En medlåntaker er én (kan også være flere) person som står på låneavtalen i tillegg til låntaker. Både medlåntaker og låntaker er like betalingspliktige til banken. Fordelen med å ha en medlåntaker er at bankene lettere gir lån.

Medsøker

Når to personer skal ta opp lån sammen, kalles den ene låntaker og den andre medsøker. En medsøker samtykker dermed i lånet og deler ansvaret for at lånet blir nedbetalt.

Merverdiavgift

Merverdiavgift (mva) er en form for skatt på varer og tjenester. Merverdiavgift er vanligvis inkludert i prisen og er ikke noe du som privatperson trenger å være særlig oppmerksom på. Men er du gründer må du betale og oppgi mva.

Mikrolån

Definisjonen på mikrolån er et lite lån som skal stimulere til entreprenørskap i den tredje verden. Tanken bak mikrolån er at folk skal kunne låne penger uten sikkerhet, og deretter investere og dermed få fart på den lokale økonomien. I 2006 ble begrepet mikrolån utbredt da mikrolånspioneren Muhammad Yunus sammen med Grameen Bank mottok Nobels fredspris. I dag bruker noen banker og långivere begrepet for å markedsføre lån som ellers ofte omtales som hurtiglån.

Månedskostnad

Månedskostnaden for et lån er summen av renter, amortisering og eventuelle gebyrer.

N

Namsmannen

Namsmannens hovedoppgave er å kreve inn gjeld. Men de jobber også med å gi råd og støtte til de som står i gjeld og har problemer med å nedbetale lån og/eller kreditt.

Nedbetalingstid

Nedbetalingstid, også kalt løpetid, er tiden du har på å betale tilbake et lån eller kreditt du har tatt. Nedbetalingstiden bestemmes når du tar opp lånet eller kreditten.

Nominell rente

Den nominelle renten er den renten det oftest snakkes om når det kommer til renter og ulike lån. Det er for eksempel ofte den som står i annonsen. Det er rett og slett selve renten. Og det inkluderer ikke andre gebyrer, som etablerings- og oppsigelsesgebyrer.

P

Privatøkonomi

Ressursene du har som individ, familie eller hushold. Inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld er alle eksempler på ulike deler av din privatøkonomi. I Anyfin-appen er det mange tjenester som på ulike måter gjør privatøkonomien litt enklere. Gå inn og prøv vel :)

R

Rente

Renter er kostnadene for å låne penger. Det vanligste er at renten er en prosentandel av totalbeløpet. Det er vanlig å skille mellom nominell og effektiv rente, noe som er greit å holde styr på:

  • Den nominelle renten er den renten det oftest snakkes om når det kommer til renter og ulike lån. Det er for eksempel ofte den som står i annonsen. Det er rett og slett selve renten. Og det inkluderer ikke andre gebyrer, som etablerings- og oppsigelsesgebyrer.
  • Med effektiv rente menes den totale årlige kostnaden for en kreditt. Effektiv rente teller dermed ikke bare selve rentekostnaden, men også alle andre kostnader som forskuddsgebyr og etableringsgebyr. Den effektive renten oppgis vanligvis i prosent.

Renters rente

Effekten av renters rente høres ofte når det kommer til sparing og investeringer. Det handler om når du får avkastning på sparepengene (for eksempel renter på en sparekonto). Du tjener da renter på beløpet du har satt inn. Da får du renter på det beløpet, pluss renter på allerede opptjente renter. Dette skjer om og om igjen. Det betyr da at pengene gradvis «vokser» raskere og effekten er spesielt stor over lengre tidshorisonter.

Land

Norge

Anyfin AS, Tollbugata 8, 0152 Oslo. Org. nummer: 928176657 © 2022. Alle rettigheter forbeholdt.

Priseksempel

Eksempel forbrukslån: eff.rente 12,23%, 10.000 kr o/2,5 år, kostnad: 1.567 kr, Totalt: 11.567 kr. Du får bare et tilbud om du kan få en lavere rente på din eksisterende kreditt. Anyfin er en finansagent og samarbeider med Erik Penser Bank AB.

Det maksimale beløpet som kan refinansieres gjennom Anyfin er 200 000 kr. Løpetiden kan være minimum 1 måned og maksimalt 120 måneder, avhengig av nåværende løpetid. Den nominelle renten kan være minst 3,95 % og maksimalt 19,90 %. Den effektive renten kan være minst 4,02 % og maksimalt 22,01 %.